Tarkistusarvostelu

Kokelas, joka on tyytymätön arvosteluun, voi hakea lautakunnalta tarkistusarvostelun toimittamista. Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulos tietoonsa. Tarkistusarvosteluhakemus tehdään YTL:n sähköisessä asiointipalvelussa yhdessä lukion rehtorin kanssa. Maksukuitti tarkistusarvostelusta on samalla esitettävä rehtorille.

Hakemuksessa on ehdottomasti oltava päiväys sekä kokelaan yhteystiedot ja tilinumero.  Maksun viestikenttään tulee kirjoittaa kokelaan nimi, koulu ja aine/aineet, josta tarkistusarvostelua pyydetään. Maksu palautetaan, jos arvosana tai pistemäärä tarkistusarvostelussa muuttuu. Maksu tarkistusarvostelusta/aine on 50 euroa. Lautakunnan tilinumero tarkistusarvostelun maksamista varten on FI58 5000 0121 5038 08.