Englannin kokeen lähteet ovat herättäneet keskustelua

Ylioppilastutkinnon englannin kielen kuullunymmärtämiskokeessa käytetty lähdemateriaali on herättänyt keskustelua.

Lautakunta tähdentää, että se ei aineistovalinnoillaan ota kantaa tai tue lähdeaineistojen tai niiden julkaisijan arvomaailmaa tai asenteita. Monipuolisten tehtävien tuottamiseksi lautakunta pyrkii käyttämään mahdollisimman autenttisia ja monia aiheita käsitteleviä aineistoja kokeissaan.

Tässä kyseisessä kokeessa käytetyt tekstiosuudet olivat luonteeltaan ja sisällöltään neutraaleja. Kyseisten tehtävien sisältö on laadittu ja hyväksytty vuonna 2015. Lautakunta pahoittelee, että aiemmin hyväksytyn kokeen lähteitä ei ole tarkistettu uudelleen sen jälkeen.

Digitaalisessa ylioppilastutkinnossa käytetään entistä enemmän autenttisia lähdeaineistoja. Verkosta löytyviä aineistoja käytetään myös opetuksessa yhä useammin. Lautakunta tiedostaa lisääntyvän tarpeen olla huolellinen kokeiden lähdeaineistojen ja lainatun materiaalin valinnassa.