Lisäyksiä digitaalista yo-koetta koskeviin ohjeisiin

Ylioppilastutkintolautakunta tiedottaa syksyn 2017 digitaalisiin ylioppilaskokeisiin liittyen:

1. Tiedote luettavaksi digitaalisen kokeen koetilaisuuden alussa:

Digitaalisen ylioppilaskokeen vastauslaatikko suurenee automaattisesti, kun laatikkoon kirjoittaa tekstiä. Laatikkoa ei voi suurentaa käsin.

2. Valvojilla on mahdollisuus katsoa koetehtäviä kokeen aikana. Tätä varten lukiot voivat käynnistää koeverkkoon ylimääräisiä kokelaan tietokoneita. Valvojien tulee kirjautua koneille omalla henkilötunnuksellaan ja syöttää nimeksi ”Testi Opettaja”. Tutkintoverkkoa kohden voidaan yhdellä kokelaan koneella käyttää kirjautumiseen henkilötunnusta ”010101-0101”. Muita keksittyjä henkilötunnuksia ei saa käyttää. Jokaisella tietokoneella on käytettävä eri henkilötunnusta.

3. Kun digitaalisen ylioppilaskokeen valmistava arvostelu on suoritettu, voivat opettajat ladata pisteet taulukkolaskentaohjelmaan. Pistetaulukkoon on lukioiden toiveen mukaisesti lisätty kokelasnumero.