Tiedote kevään 2018 ylioppilaskokelaille

Ylioppilastutkintolautakunnan tiedote ”Hyvä kevään 2018 ylioppilaskokelas” on nähtävänä ja tulostettavissa lautakunnan verkkosivuilta (www.ylioppilastutkinto.fi > Määräykset > Tiedote kokelaille).