Päivitys YTL:n sähköisessä asiointipalvelussa

Ylioppilastutkintolautakunnan sähköistä asiointipalvelua (hakemukset ja lomakkeet) on päivitetty 6.11. Palveluun on lisätty uusi toiminto ”Lähetetyn lomakkeen muokkaaminen ja täydentäminen.” Jos lomakkeen lähetyksen jälkeen ilmenee jostain syystä tarve tehdä muutoksia lomakkeeseen tai täydentää lomakkeella lähetettyjä tietoja, on se joidenkin hakemusten tapauksessa mahdollista. Näissä tapauksissa tulee aina ensin olla yhteydessä YTL:ään.

Myös sähköisen asioinnin käyttöohjeita on päivitetty.