Ongelmia koetilan palvelimien kanssa muutamassa lukiossa

Perjantaina 16.3. järjestettiin vieraiden kielten pitkän oppimäärän kokeet. Kaikki kokeet venäjää lukuun ottamatta suoritettiin digitaalisesti.

Lautakunnan tukinumeroon tulleiden yhteydenottojen perusteella seitsemässä lukiossa on ollut ongelmia koetilan palvelimien kanssa. Palvelimen valvontanäytölle tulleiden virheilmoitusten perusteella kokelailla on ollut verkko-ongelmia. Joissakin tapauksissa myös kokelaat ovat saaneet ilmoituksen verkkoyhteyden katkeamisesta. Nämä tilanteet on ratkaistu siirtymällä varapalvelimen käyttöön. Osassa lukioista tämä toimenpide on jouduttu toistamaan.

Lautakunta neuvoo lukioita olemaan vastaavissa ongelmissa aina yhteydessä tukinumeroomme, jotta korjaustoimenpiteissä voidaan ottaa huomioon viimeisimmät tiedot tilanteesta. Palvelimen vaihtaminen on kuvattu valvojan ohjeessa ja lukiot ovat harjoitelleet sitä osana katastrofiharjoitusta, mutta ajan tasalla oleva tieto koejärjestelmän ongelmista auttaa lautakuntaa neuvomaan muita lukioita vastaavanlaisissa ongelmatilanteissa. Tänäänkin kaikki lukiot ovat pystyneet jatkamaan koetilannetta ongelmien selvittämisen jälkeen ja kaikkien kokelaiden vastaukset ovat turvassa. Kiitämme kokeiden valvojia, teknistä henkilökuntaa ja rehtoreita hyvästä yhteistyöstä!