Täsmennykset ja muokkaukset Ylioppilastutkintolautakunnan yleisiin määräyksiin ja ohjeisiin

Ylioppilastutkintolautakunnan yleisiä määräyksiä ja ohjeita on täsmennetty ja muokattu selkeämmiksi. Virtuaalipalvelimien käyttöä koetilan palvelimina, arvostelupalvelun uusia ominaisuuksia ja valvojien matkapuhelimen käyttöä koskevat muutokset astuivat voimaan ennen kevään 2018 tutkintoa. Näistä lähetettiin lukioille erikseen tiedote ennen kevään tutkintoa.

Nyt tehdyt muokkaukset eivät aiheuta muutoksia ylioppilastutkinnon toimeenpanoa koskeviin toimintatapoihin muuten kuin virtuaalipalvelinten osalta. Syksyn 2018 tutkinnossa USB-muisteihin perustuvia palvelimia saa käyttää enintään 100 kokelaan tutkintoverkoissa. Keväällä 2019 vastaava tutkintoverkon enimmäiskoko on 50 kokelasta. Useimmat lukiot voivat edelleen tehdä digitaalisen ylioppilaskokeen nykyisillä laitteilla.

Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet