Piste- ja arvosanamuutoksia toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten kokeiden arvosteluun (päivitetty 25.5. klo 11.55)

Lukioiden tekemien tarkistuspyyntöjen ja sensorien tekemien ensimmäisten tarkistusarvostelujen yhteydessä on selvinnyt, että joissakin toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen kokeissa viimeisin produktiivisten vastausten pisteitysluettelo oli jäänyt ajamatta arvosteluun. Tämä tarkoittaa sitä, että noin 7800 koesuorituksen kokonaispisteet nousevat vähintään yhdellä pisteellä ja noin 500 koesuorituksen arvosana nousee. Yhdenkään kokelaan kokonaispisteet tai arvosana eivät laske.

Pisteet tai arvosana ovat voineet nousta alla mainituissa kokeissa:

- toinen kotimainen kieli, ruotsi, keskipitkä oppimäärä (suomenkielinen koe)
- toinen kotimainen kieli, suomi, pitkä oppimäärä (ruotsinkielinen koe)
- ranska, pitkä oppimäärä
- ranska, lyhyt oppimäärä
- espanja, pitkä oppimäärä
- espanja, lyhyt oppimäärä
- englanti, pitkä oppimäärä (ruotsinkielinen koe)
- englanti, lyhyt oppimäärä
- saksa, pitkä oppimäärä (vain pistemuutoksia)
- saksa, lyhyt oppimäärä (vain pistemuutoksia)

Lukiot voivat ladata päivitetyt tulostiedostot Ylioppilastutkintolautakunnan tutkintopalvelusta. Päivitettyjen tulostiedostojen lisäksi lukioille toimitetaan erillinen tieto siitä, keitä kokelaita muutokset koskevat. Lukiot voivat ladata tulostiedostot kouluhallintojärjestelmiin, jolloin kokelaat pääsevät näkemään päivitetyt pisteet. Omia ylioppilastutkintotietojaan voi myös katsoa Opetushallituksen KOSKI-palvelusta.

Kokelaiden tulee seurata ensisijaisesti oman lukionsa sähköistä viestintää. Ylioppilastutkintolautakunta ei anna kokelaskohtaisia pistetietoja puhelimitse.

Muuttuneet arvosanat on otettu huomioon lukioille lähetetyissä todistuksissa. Jos tiedoissa on virheitä, palautetun ylioppilastutkintotodistuksen tai muun todistuksen tilalle annetaan maksutta uusi todistus. Korjatut tiedot on otettu huomioon 25.5. julkaistavissa oppilaitoskohtaisissa tunnusluvuissa.

Korjatut arvosanat ovat korkeakoulujen opiskelijavalinnan käytössä. Koska korkeakoulut ovat saattaneet käyttää vanhempia arvosanatietoja opiskelijavalinnassaan, kannattaa hakijoiden tarkistaa, mitä arvosanatietoja valinnassa on käytetty, jos arvosanatiedoissa on tapahtunut muutoksia. Mikäli opiskelijavalinnassa on käytetty vanhentunutta tietoa, kannattaa asiasta olla yhteydessä korkeakoulun hakijapalveluun.

Lukioiden tekemät tarkistukset ja tarkistusarvosteluprosessi ovat tärkeä osa kokelaiden oikeusturvaa. Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten kokeista tarkistusarvostelupyynnöt on mahdollista jättää 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla on ollut tilaisuus saada tieto muuttuneesta arvostelusta. Lautakunta tulkitsee, että tieto vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen arvostelusta on ollut kokelailla 28.5., ellei perusteluista muuta ilmene.

Ylioppilastutkintolautakunta pahoittelee tapahtuneesta lukioille ja kokelaille aiheutuvaa ylimääräistä työtä.

Toimintaohjeet kokelaalle:

  • Jos olet suorittanut keväällä 2018 kyseisen aineen kokeen, odota lukiolta toimintaohjeita. Todennäköisesti saat tiedon lukion sähköisten viestintäkanavien kautta 28.5. mennessä.
    Voit myös itse katsoa tietosi Opetushallituksen KOSKI-verkkopalvelusta (https://koski.opintopolku.fi). Kirjautuminen vaatii pankkitunnuksen, mobiilivarmenteen tai sähköisen henkilökortin.

Ylioppilastutkintolautakunta ei anna puhelimitse tietoja yksittäisten kokelaiden piste- tai arvosanamuutoksista. Mediayhteydenottoihin vastaa pääsihteeri Tiina Tähkä.

Tiedote (pdf) päivitetty 25.5. klo 11.55 (pistemuutoksia myös saksan kokeissa)