Ylioppilastutkinnon koepäivät syksyllä 2019

Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt syksyn 2019 ylioppilastutkinnon koepäivät. Syksyn 2019 ylioppilastutkinto järjestetään maanantain 16.9. ja torstain 3.10. välisenä aikana. Koepäivät ovat nähtävillä osoitteessa https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat.

Lukioilta ja opiskelijajärjestöiltä aikaisemmin pyydetty palaute ja arvio kokeisiin ilmoittautuvien määristä on otettu huomioon koepäivien sijoittelussa. Tavoitteena on ollut, että kokelailla on hyvät edellytykset osaamisensa osoittamiseen ylioppilastutkinnon kokeissa ja että lukiot voivat järjestää myös kokelasmäärältään suuret digitaaliset kokeet ja niiden edellyttämien tutkintoverkkojen rakentamisen tarkoituksenmukaisella tavalla.

Jos kokelaiden ilmoittautuminen pysyy samankaltaisena kuin syksyllä 2017, noin 84 % kokelaista osallistuu syksyllä enintään kahteen kokeeseen. 6-7 % kaikista kokelaista kirjoittaisi kaksi koetta peräkkäisinä päivinä.

Lukioista on esitetty toiveita, että syksyn ylioppilastutkinto alkaisi nykyistä myöhemmin. Lautakunta kuitenkin katsoo, että syksyn 2019 tutkintoa ei voi siirtää alkamaan nykyistä ajankohtaa myöhemmin, koska arvostelutyön laadun turvaamiseksi tarvitaan riittävästi aikaa sekä alustavaan arvosteluun että sensoreiden tekemään varsinaiseen arvosteluun. Syksyn ylioppilastutkinnon tulosten tulee olla valmiina hyvissä ajoin marraskuussa, jotta kokelaat ehtivät ilmoittautua kevään ylioppilaskokeisiin ja tulokset saadaan myös opiskelijavalintapalveluiden käyttöön.  

Lukiot tarvitsevat tiedon koepäivistä noin vuotta aikaisemmin. Tieto tarvitaan, jotta lukiot voisivat varata tarvitsemansa tilat ja jotta kokelaat voisivat suunnitella hyvissä ajoin, mitä aineita milläkin tutkintokerralla kirjoittavat.

Ylioppilastutkintolautakunta seuraa koeaikataulujen toimivuutta ja vaikutusta ilmoittautumisiin.