Uutena erityisjärjestelynä avustettu tulostus

Ylioppilastutkinnossa voi tietyissä tilanteissa saada erityisjärjestelynä avustajan lisäksi mahdollisuuden tulostamiseen ja paperille tuotettujen vastausten skannaamiseen. Uuden erityisjärjestelyn taustalla on hallinto-oikeuden päätös 26.6.2018 (linkki tiedotteeseen).

Lautakunta tulkitsee hallinto-oikeuden päätöstä niin, että kokelaalle myönnetyt erityisjärjestelyt eivät ole olleet riittäviä hänen tilanteensa huomioon ottaen. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kokelaalla on oikeus saada erityisjärjestelynä paperille tulostetut koetehtävät siltä osin kuin se on mahdollista, sekä oikeus tuottaa vastauksensa muuten kuin digitaalisesti. Ylioppilastutkintolautakunta ei voi käsitellä julkisesti päätöksen yksityiskohtia ja salassa pidettäviä asioita.

Lähtökohtana uudelle erityisjärjestelylle on, että digitaalisten kokeiden laatu tai kokeiden koesalaisuus ei heikenny. Muiden kokelaiden suoritusten tavoin myös erityisjärjestelyjä saaneen kokelaan koesuoritus varmuuskopioidaan sekä saadaan turvallisesti ja anonyymisti arvosteltavaksi. Uusi erityisjärjestely voidaan myöntää erityisen painavasta terveydellisestä syystä tilanteeseen, jossa pelkän avustajan käyttäminen tai jokin muu erityisjärjestely ei ole riittävä. 

Erityisjärjestelyssä kokelaalle myönnetty avustaja voi tulostaa kokeen tai sen osia koejärjestelmästä siltä osin kuin se on mahdollista. Kokelas voi vastata tehtäviin merkitsemällä vastauksia tulosteisiin, kirjoittamalla konseptipaperille tai suullisesti niin, että avustaja kirjoittaa vastaukset järjestelmään. Avustaja voi myös skannata ja liittää paperille kirjoitettuja vastauksia koejärjestelmässä olevaan koesuoritukseen. Kokelas voi tarkistaa järjestelmään tallennetut vastaukset tulosteesta. Tulostaminen ja skannaaminen toteutetaan avustajan käytössä olevalta erilliseltä koneelta, joka on yhteydessä tätä erityisjärjestelyä varten toteutettuun erilliseen tutkintoverkkoon. Tämän erityisjärjestelyn saaneen kokelaan ei tarvitse käyttää tietokonetta, mutta halutessaan hänellä on kuitenkin mahdollisuus siihen. Lautakunta tiedottaa ja opastaa lukiota ja kokelasta erityisjärjestelyn toteuttamisessa.

Vastaava erityisjärjestely voidaan myöntää myös muille kokelaille, jos lääketieteelliset perusteet ovat erityisen painavat ja muut erityisjärjestelyt eivät ole riittäviä. Erityisjärjestelyjä on haettava hyvissä ajoin yhdessä lukion kanssa, joten uusia, tätä vastaavia erityisjärjestelyjä voidaan toteuttaa aikaisintaan keväästä 2019 alkaen. Toistaiseksi kyseisestä erityisjärjestelystä tehdään päätös vain yhdelle tutkintokerralle kerrallaan, koska tekninen toteutus on vielä kehitysvaiheessa. Kokelas on kuitenkin oikeutettu hakemaan kyseistä tai vastaavaa erityisjärjestelyä myös mahdollisina tulevina tutkintokertoina.

Mediatiedusteluihin vastaa pääsihteeri Tiina Tähkä. Tähän erityisjärjestelyyn liittyviin teknisiin kysymyksiin vastaa projektipäällikkö Matti Lattu.

Lisätietoja erityisjärjestelyistä https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/erityisjarjestelyt