Syksyn 2018 ylioppilastutkinto

Syksyn ylioppilastutkinto alkaa äidinkielen lukutaidon kokeella

Syksyn 2018 ylioppilastutkinto käynnistyy maanantaina 17. syyskuuta uudella äidinkielen lukutaidon kokeella. Kirjoitustaidon koe järjestetään tiistaina 25.syyskuuta. Syksyn 2018 tutkinnon päättää saamen äidinkielen koe keskiviikkona 3. lokakuuta. Äidinkielen kokeet kuten myös suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeet, jotka suoritetaan kirjoitustaidon koepäivänä, ovat tällä tutkintokerralla ensimmäistä kertaa digitaalisia. Muita uusia digitaalisia kokeita ovat kielikokeista venäjä ja saame sekä reaaliaineiden kokeista fysiikka ja kemia. Paperisena kokeena tehdään ainoastaan matematiikan koe, joka digitalisoituu viimeisenä keväällä 2019.

Tutkintoon on ilmoittautunut kaikkiaan 37 631 kokelasta, noin 600 enemmän kuin syksyllä 2017. Luvussa ovat mukana sekä tutkintoa suorittavat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan. Kaikkiaan tehdään lähes 72 000 koesuoritusta eri aineissa. Yli 80 % syksyn kokelaista kirjoittaa yhden tai kaksi koetta.

Syksyn 2018 ylioppilastutkinnon koepäivien aikataulu poikkeaa hieman aikaisempien vuosien aikatauluista. Aikataulun suunnittelussa tavoitteena on ollut, että kokelailla on hyvät edellytykset osaamisensa osoittamiseen ylioppilastutkinnon kokeissa ja että lukiot voivat järjestää myös kokelasmäärältään suuret digitaaliset kokeet ja niiden edellyttämien tutkintoverkkojen rakentamisen tarkoituksenmukaisella tavalla. 2941 kokelasta, eli 7,8 % syksyn kokelaista, kirjoittaa kaksi koetta peräkkäisinä päivinä. Lautakunta seuraa koepäivien sijoitteluun liittyviä kokemuksia ilmoittautumistietojen avulla sekä kokelaille ja lukioiden henkilökunnalle suunnatun kyselyn avulla.

Digitaaliset kokeet suoritetaan kannettavilla tietokoneilla. Kone voi olla joko kokelaan oma, lainattu tai lukion. Kokeen käyttöjärjestelmä käynnistetään kokelaan tietokoneelle USB-muistilta. Käyttöjärjestelmä korvaa koneen oman käyttöjärjestelmän kokeen ajaksi. Koneen oma käyttöjärjestelmä ja kovalevy säilyvät muuttumattomina kokeen aikana. Kokeen aikana kokelaiden koneet ovat kytkettynä koetilan paikallisen tutkintoverkon kautta koetilan palvelimeen. Kokelaan vastaukset tallentuvat jatkuvasti automaattisesti sekä koetilan palvelimelle että varapalvelimelle. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kokelaalle voidaan esimerkiksi vaihtaa varakone, jotta kokelas voi jatkaa koetta siitä mihin hän jäi. Koejärjestelmää on testattu ja harjoiteltu lukioissa laajasti keväästä 2015 alkaen.

Digitaalisissa kielikokeissa ei ole erillistä kuullunymmärtämiskoetta, vaan vieraiden kielten tai toisen kotimaisen kielen kuullunymmärtämistä mittaavat koetehtävät sisältyvät samaan kokeeseen, joka kirjoitetaan kokonaisuudessaan yhtenä koepäivänä.

Syksyn koepäivät 
Syksyn 2017 ja 2018 ylioppilastutkintoon ilmoittautuneiden määrät kokeittain

Lehdistötiedote (pdf)

LISÄTIEDOT

- Pääsihteeri Tiina Tähkä, puh. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi
- Aktuaari Alex Hellsten (tilastot), puh. 0295 338 225, alex.hellsten@ylioppilastutkinto.fi