Virtuaalipalvelimet käytössä lähes ongelmitta

Virtuaalisten palvelinten käyttö ylioppilastutkinnon tutkintoverkoissa on lähtenyt hyvin käyntiin syksyn 2018 tutkinnossa. Yli puolet noin 400 lukiosta on suunnitellut käyttävänsä tutkintoverkoissaan virtuaalipalvelimia syksyn tutkinnossa. Virtuaalipalvelin on teknisesti luotettavampi ratkaisu ja kestää suurempaa kuormitusta kuin USB-muistilta käynnistettävä palvelin. Virtuaalipalvelimet olivat ensimmäisen kerran käytössä ylioppilaskokeissa kevään 2018 tutkinnossa.

Muutamissa lukioissa ylioppilastutkinnon äidinkielen lukutaidon kokeen aloittaminen viivästyi, koska lukioilla oli vaikeuksia saada virtuaalipalvelin käyntiin. Ongelmat saatiin ratkaistua hyvässä yhteistyössä lukioiden teknisen tuen ja valvojien kanssa. Lautakunnan tietojen mukaan kokeen aloittamista merkittävästi viivästyttäneitä ongelmia oli yhdessä lukiossa, jossa koe pääsi alkamaan noin kello 10.30. Ongelman selvittelyyn kulunut aika hyvitetään täysimääräisenä kokelaille.

Ylioppilastutkintolautakunta edellyttää virtuaalisten palvelinten käyttöä yli 100 kokelaan tutkintoverkoissa ja suosittelee niiden käyttöä aina kun se on mahdollista. Pienemmissä tutkintoverkoissa palvelimen voi käynnistää lautakunnan toimittamalta USB-muistilta. Lukioille on annettu ohjeeksi kokeilla virtuaalisen palvelimen käyttöä hyvissä ajoin ennen tutkintoa. Ennen palvelimen käyttöönottoa ylioppilaskokeissa lukioiden tulee varmistaa, että käytössä on ylioppilastutkinnon virtuaalipalvelin eikä kurssikokeissa käytettävä Abitti-virtuaalipalvelin.

Palvelinten hallintaan ja asetusten tekemiseen lautakunta on julkaissut graafisella käyttöliittymällä varustetun Naksu-ohjelman. Lautakunta suosittelee Naksu-ohjelman käyttöä tämän päivän kokemusten perusteella, koska sen käyttö helpottaa mahdollisten ongelmien ratkaisemista.

Lautakunta oli varautunut lukuisiin yhteydenottoihin virtuaalipalvelimiin liittyen. Käynnistysongelmia oli kuitenkin ensimmäisen tutkintopäivän aikana odotettua vähemmän, koska lukiot ovat testanneet palvelimiaan ennen tutkintoa. Lautakunta kiittää lukioita hyvästä yhteistyöstä virtuaalipalvelinten käyttöönotossa!

 

Mediayhteydenotot:

- Pääsihteeri Tiina Tähkä, puh. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi