Tarkista virtuaalipalvelimen levytilan määrä

Keskiviikkona 19.9. eräässä virtuaalipalvelinta käyttäneessä lukiossa ylioppilaskokeen suorittaminen keskeytyi koetilanteen loppuvaiheessa, koska virtuaalipalvelinta ajavan tietokoneen (isäntäkoneen) levytila täyttyi. Koe saatiin vietyä päätökseen, kun levyä ensin tyhjennettiin. Lautakunta pyytää kaikkia virtualisoituja koetilan palvelimia käyttäviä lukioita tarkistamaan isäntäkoneen (Windows tai Linux) käytettävissä olevan levytilan määrän.

Tämä toimenpide ei koske niitä lukioita, jotka käyttävät USB-tikuilta käynnistettäviä palvelimia.

Lautakunta pahoittelee, että lukioille annettu ohjeistus on tältä osin ollut riittämätön. Levytilaa koskevia määräyksiä tullaan päivittämään kevään tutkintoa varten.

Asiasta on lähetetty sähköpostia lukioille.

 

Tekniset ohjeet käytettävissä olevan levytilan määrän tarkistamiseen (pdf)