Muutoksia matematiikan kokeen määräyksiin kokeen sujuvoittamiseksi

Matematiikan kokeen määräyksiä muutetaan kokeen A-osasta B-osaan siirtymisen osalta Ylioppilastutkintolautakunnan 5.10.2018 tekemän päätöksen mukaisesti.

Matematiikan kokeessa ei jatkossa enää tarvita kokelaan koneen uudelleenkäynnistystä siirryttäessä kokeen A-osasta B-osaan. Kokeen alussa kokelas voi vastata kummankin osan tehtäviin, mutta hänellä ei ole tässä vaiheessa käytössään koejärjestelmän CAS-laskinohjelmia. Palautettuaan A-osan kokelas saa käyttöönsä laskinohjelmat ja halutessaan myös erillisen laskimen. Laskimet saatuaan kokelas näkee vain B-osan tehtävät eikä voi enää palata vastaamaan A-osaan. 

Uudet määräykset julkaistaan viikon 41 alussa lautakunnan verkkosivuilla kohdassa koekohtaiset määräykset

Aikaraja A-osan palautukselle poistuu

A-osan palautukselle paperikokeessa ollut 3 tunnin aikaraja poistuu. Muutos antaa kokelaalle mahdollisuuden suunnitella ajankäyttöään vapaammin, mikäli hän haluaa esimerkiksi tehdä ensin B-osan tehtäviä ilman laskimia. Aikarajan poistuminen helpottaa myös kokeen valvontaa.

Kokeen rakenne pysyy ennallaan aikarajan poistumisesta huolimatta. Ohjenuorana voi edelleen pitää, että kokelaiden olisi hyvä siirtyä tekemään B-osan tehtäviä viimeistään kolmen tunnin jälkeen.

Sujuva siirtyminen B-osaan

Kun kokelas haluaa CAS-laskinohjelmat käyttöönsä, hän napsauttaa Palauta A-osa -painiketta.  


Painikkeen napsauttamisen jälkeen A-osan koetehtävät katoavat näkyvistä. Kokelaalla on tämän jälkeen minuutin kestävä harkinta-aika, jonka kuluessa hän voi vielä peruuttaa A-osan vastausten palauttamisen. Peruuttaminen palauttaa A-osan koetehtävät ja vastaukset näkyviin. Kokelas voi halutessaan jatkaa vastaamista B-osan tehtäviin myös harkinta-ajan kuluessa.  


CAS-laskinohjelmat ovat käytettävissä, kun minuutin harkinta-aika on kulunut loppuun. A-osan vastausten palauttamisen jälkeen kokelas ei enää näe A-osan tehtäviä ja vastauksia eikä pääse muokkaamaan niitä.  


Valvojan näytöllä näkyy kokelaan kohdalla symbolein, milloin kokelas on palauttanut A-osan. Harkinta-ajan aikana laskinta esittävä symboli vilkkuu. A-osan vastausten palauttamisen jälkeen valvoja voi luovuttaa kokelaalle erillisen CAS-laskimen.  

Valvojan näyttö ennen A-osan palauttamista

Valvojan näyttö A-osan palauttamisen jälkeen


Viikolla 41 julkaistavan Abitti-päivityksen mukana tulee mahdolliseksi luoda Abittiin kevään 2019 ylioppilastutkinnon matematiikan kokeen kaltainen kaksiosaisen koe, jossa aluksi CAS-laskimet eivät ole käytössä ja opiskelija saa ne sujuvasti käyttöönsä kokeen loppuosan tehtäviin.