Tiedostomuotoiset aineistot helposti käyttöön reaaliaineiden ja matematiikan kokeissa

Syksyn 2018 ylioppilastutkinnon kokeita valmisteltaessa todettiin, että on tarpeen tarjota kokeissa mahdollisesti oleva, erillisillä ohjelmilla tiedostoina käsiteltävä aineisto eri ohjelmien omissa tiedostomuodoissa. Näin kokelaiden olisi helpompaa käsitellä aineistoa. Jokaisen tiedoston yhteydessä voidaan kertoa, millä ohjelmalla se on tarkoitettu avattavaksi. Kokelas valitsee itse, millä koejärjestelmän ohjelmista hän käsittelee aineistoa.

Fysiikan kokeessa 28.9.2018 aineistot annettiin sekä ns. natiiviformaateissa että csv-muodossa. Jatkossa nämä suoraan ohjelmissa aukeavat tiedostomuodot olisivat ensisijaisia.