Pieniä täsmennyksiä äidinkielen kokeen määräyksiin

Ylioppilastutkintolautakunta on tehnyt ensimmäisen digitaalisen koekerran ja saamansa palautteen pohjalta kaksi pientä muutosta ja täsmennystä äidinkielen kokeen määräyksiin.

Kirjoitustaidon kokeen määräyksissä epäselvyyttä on aiheuttanut odotettavan tuotoksen määrittely näkökulmia avaavaksi, pohtivaksi tai kantaa ottavaksi tekstiksi. Näkökulmien avaaminen on tyypillistä pohtivissa ja kantaa ottavissa teksteissä, joten sen maininta erikseen on turhaa kokeen kuvauksessa ja arviointikriteereissä. Ilmaus on poistettu ja korjatussa määräystekstissä todetaan, että kirjoitustaidon kokeessa tehtävänä on tuottaa pohtiva tai kantaa ottava teksti aineistojen avulla.

Lukutaidon kokeen kriteerien esitystapaa koskevaa osaa on täsmennetty ja selkeytetty vaihtamalla ilmaus luettelomuotoinen ilmaukseksi luetelmamuotoinen.

Lisäksi Ylioppilastutkintolautakunta haluaa muistuttaa, että määräyksissä ja tehtävänantojen yhteydessä esitetyt merkkimäärät ovat vain suosituksia, joiden on tarkoitus auttaa kokelasta vastaustekstinsä laadinnassa. Lukutaidon kokeen vastausten suosituspituudet mainitaan aina tehtävänannossa, ja ne voivat vaihdella jonkin verran kokeittain.

Yhteistyöterveisin

Äidinkielen jaos

Tiedote pdf-versiona

Digitaalisesta äidinkielen kokeesta aiemmin julkaistut tiedotteet

Lisätietoja:

Tiina Tähkä, pääsihteeri, Ylioppilastutkintolautakunta, 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi

Minna-Riitta Luukka, äidinkielen jaoksen puheenjohtaja, 040 805 3205, minna-riitta.luukka@jyu.fi