Valvojan ohje ja koetilan teknisiä järjestelyjä koskevat määräykset päivitetty

Yleisten määräysten ja ohjeiden liitteet 1 (Koetilan tekniset järjestelyt) ja 4 (Valvojan ohje) on päivitetty kevään 2019 ylioppilastutkintoa koskevilla muutoksilla. Valvojan ohjetta on lisäksi täsmennetty ja laajennettu niin, että se palvelisi valvojia paremmin erilaisissa kokeen aikaisissa ongelmatilanteissa.

Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet