Kevään ylioppilastutkinto alkaa äidinkielen lukutaidon kokeella

Kevään 2019 ylioppilastutkinto käynnistyy tiistaina 12.3. äidinkielen lukutaidon kokeella ja suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeena. Kirjoitustaidon koe järjestetään perjantaina 22.3. Kevään 2019 tutkinto päättyy toiseen reaaliaineiden kokeiden koepäivään 28.3. Kaikki ylioppilastutkinnon kokeet, mukaan luettuna matematiikan koe, tehdään nyt digitaalisina.

Tällä tutkintokerralla on ilmoittautunut kokelaita kaikkiin kolmeen saamen kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen. Koltansaamen lyhyen oppimäärän kokeeseen on ilmoittautunut kymmenen kokelasta ja inarinsaamen kokeeseen viisi kokelasta, mikä on ennätysmäärä. Pohjoissaamen äidinkielen kokeeseen on ilmoittautunut yhdeksän kokelasta ja lyhyen oppimäärän kokeeseen neljä kokelasta.

Tutkintoon on ilmoittautunut kaikkiaan 40 271 kokelasta, noin 600 vähemmän kuin keväällä 2018. Luvussa ovat mukana sekä tutkintoa suorittavat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan. Kaikkiaan tehdään noin 125 000 koesuoritusta eri aineissa.

Korkeakoulujen opiskelijavalinnassa ylioppilastutkinnon tuloksilla on keväästä 2020 alkaen entistä suurempi painoarvo. Opiskelijat valmistautuvat tutkintoon pitkäjänteisesti lukio-opintojensa alusta lähtien, joten opiskelijavalintauudistuksen mahdollisesti aiheuttamat muutokset eivät vielä tässä vaiheessa näy ilmoittautumisten lukumäärissä. ”Nähtävissä on kuitenkin viitteitä siitä, että pitkää matematiikkaa lukiossa opiskelleet opiskelijat ovat rohkaistuneet suorittamaan pitkän matematiikan myös ylioppilastutkinnossa”, toteaa pääsihteeri Tiina Tähkä. Ilmoittautumisten lukumäärät kuitenkin vaihtelevat tutkintokerrasta toiseen monesta eri syystä.

Kevään 2019 ylioppilastutkinnon koepäivien aikataulu poikkeaa hieman aikaisempien keväiden aikatauluista. Aikataulun suunnittelussa tavoitteena on ollut, että kokelailla on hyvät edellytykset osaamisensa osoittamiseen ylioppilastutkinnon kokeissa ja että lukiot voivat järjestää myös kokelasmäärältään suuret digitaaliset kokeet ja niiden edellyttämien tutkintoverkkojen rakentamisen tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunta seuraa koepäivien sijoitteluun liittyviä kokemuksia ilmoittautumistietojen avulla sekä kokelaille ja lukioiden henkilökunnalle suunnatun kyselyn avulla.

Kevään koepäivät
Kevään 2018 ja 2019 ylioppilastutkintoon ilmoittautuneiden määrät kokeittain
Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain 2010 – 2019 

Lehdistötiedote


LISÄTIEDOT

- Pääsihteeri Tiina Tähkä, puh. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi
- Erityisasiantuntija Robin Lundell (tilastot), puh. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi