Mahdollinen yhteensopivuusongelma kokelaan koneen USB-muistilla

Ylioppilastutkintolautakunnan saamien tietojen mukaan osassa kevään tutkintoa varten lähetetyistä kokelaan koneiden USB-muisteista on yhteensopivuusongelmia joidenkin konemallien kanssa. Konetta käynnistettäessä laite ei havaitse siihen liitettyä lautakunnan USB-muistia. Tämän seurauksena USB-muisti ei näy tietokoneen käynnistysvalikossa tai ensisijaisesti USB-muistilta käynnistymään määritelty tietokone käynnistyykin kovalevyltä.

Ongelmia on havaittu sinivalkoisessa USB-muistissa, jossa on musta lautakunnan logo (katso kuva). Jos lukiolle lähetetyt kokelaan koneen USB-muistit ovat tätä mallia, lukion on hyvä varautua yhteensopivuusongelmiin tässä tiedotteessa mainituilla tavoilla.

Muun mallisissa USB-muisteissa ei ole havaittu yhteensopivuusongelmia.

Kuva: Yhteensopivuusongelmat liittyvät vain sinivalkoisiin kokelaan koneen USB-muisteihin.

USB-muisti ei näy koneen käynnistysvalikossa

Yhteensopivuusongelma näkyy siten, että kokelaan koneen käynnistysvalikossa ei näy lainkaan USB-muistia “ADATA USB Flash Drive 1100”. Jos kokelaan kone on säädetty käynnistymään aina USB-muistilta, kone ei löydä USB-muistia ja siten käynnistyy koneen omaan käyttöjärjestelmään.

Yhteensopivuusongelma johtuu siitä, että joidenkin tietokoneiden USB3-liittimet ja lautakunnan sinivalkoisen USB-muistin liittimet eivät kytkeydy toisiinsa luotettavasti.

Ratkaisu A: Siirry käyttämään USB2-liitintä

USB2-liittimet ovat vähemmän herkkiä kuin USB3-liittimet, joten pienet mittavirheet eivät aiheuta kontaktihäiriöitä.

Tämän ratkaisuvaihtoehdon haittapuoli on se, että kokelaan kone toimii jonkin verran hitaammin kuin USB-muistin ollessa USB3-liittimessä. Nopeusero ei kuitenkaan ole merkittävä etenkään koneen käynnistymisen jälkeen.

Ratkaisu B: Vedä USB-muistia muutama millimetri ulospäin

Kontaktihäiriöt saattavat kadota, jos USB-muistia ei työnnetä ihan liittimen perille saakka. Vetämällä muistia muutaman millin ulospäin kontakti toimii erinomaisesti.

Tämän ratkaisuvaihtoehdon haittapuoli on se, että kontaktihäiriö voi yllättää kesken kokeen, jos USB-muisti liikahtaa liittimessä. Koesuoritukset ja työpöydälle tallennetut tiedostot varmuuskopioidaan kuitenkin jatkuvasti palvelimelle.

Ratkaisu C: Kokelas siirretään varakoneelle

Jos kontaktihäiriöt aiheuttavat koneen uudelleenkäynnistystarpeen kesken koetta, tulee valvojien harkita kokelaan siirtoa varakoneelle.

Koneiden testaaminen etukäteen

Lukio voi halutessaan testata etukäteen varakoneet ja keskitetysti hankitut isommat kone-erät. Testin suorittaminen ei vaadi tutkintoverkkoa tai koetilan palvelinta. Jos lukion varakoneissa tai keskitetysti hankituissa kone-erissä on runsaasti yhteensopivuusongelmia, lukiota pyydetään ottamaan viipymättä yhteyttä Abitti-tukeen.

Tämänhetkisen käsityksen mukaan yhteensopivuusongelma ei ole niin laaja, että kokelaiden koneiden yhteensopivuuden tarkistaminen ennakkoon olisi tarpeellista. Kokelaat eivät tietoturvasyistä saa ennen tutkintopäivää käsitellä ylioppilaskokeessa käytettäviä USB-muisteja tai olla samassa tilassa niiden kanssa.

Tutkintopäivien ongelmista raportointi

Ylioppilastutkintolautakunta toivoo myös, että lukiot kirjaavat ylös kevään koepäivinä tiedotteessa kuvatut yhteensopivuusongelmat (ongelmien lukumäärä, konemerkit ja -mallit). Lähetämme lukioille tutkintokerran jälkeen ohjeet yhteenvetojen toimittamisesta lautakuntaan. Mahdollisista muutoksista syksyn tutkintokerralle päätetään näiden kokemusten perusteella.

Taustaa

USB-muistien yhteensopivuusongelmat tietokoneen käynnistämisessä johtuvat mm. tietokoneen virranhallinnasta, tietokoneen käynnistysohjelman tavasta käsitellä lisälaitteita, liittimen fyysisistä ominaisuuksista sekä USB-muistin sisäisestä ohjelmasta. Vaikka tekniset vaatimukset ovat kaikkien laite- ja muistivalmistajien tiedossa, yhteensopivuusongelmia ilmenee ajoittain eri laitemallien ja muistien välillä.

Ylioppilastutkintolautakunta ottaa mahdolliset yhteensopivuusongelmat huomioon kaikissa USB-muistihankinnoissa. Kilpailutuksiin kuuluu ehdottomana vaatimuksena kilpailutettavan USB-muistin selviytyminen käynnistystestistä, jossa USB-muistilta käynnistetään erilaisia tietokoneita. Koejärjestelmässä on tehty kokeita yli 5000:lla eri konemallilla. Käynnistykseen liittyvät ominaisuudet voivat vaihdella valmistuserittäin ja koneiden käynnistysohjelman eri versioissa. Yksittäisiä koneita koskevia yhteensopivuus- tai muita ongelmia varten lukioilla on varattuna varakoneita.

Jotta ylioppilaskokeet käynnistyvät ongelmitta jokaisessa lukiossa, lautakunta tiedottaa lukioita yhteensopivuusongelmasta ja siihen varautumisesta sekä verkkosivuillaan että sähköpostitse.

Lautakunta kiittää lukioita hyvästä yhteistyöstä ja pahoittelee asiasta lukioille koituvaa lisävaivaa.

 

Lukioiden yhteydenotot: Abitti-tuki, abitti@ylioppilastutkinto.fi (+358 295 338 280)

Tiedotusvälineet: projektipäällikkö Matti Lattu, matti.lattu@ylioppilastutkinto.fi (+358 295 338 231)