Kevään 2019 ylioppilastutkinto käynnistyi

Kevään 2019 ylioppilastutkinto käynnistyi tänään suomen ja ruotsin äidinkielen lukutaidon kokeilla sekä suomi ja ruotsi toisena kielenä -kokeilla. Yhteensä 29 739 kokelasta oli ilmoittautunut päivän kokeisin, mikä on suurin tähän mennessä digitaalisesti järjestetty tutkintopäivä. Tutkinto järjestetään noin 400 lukion eri toimipisteissä ja näiden useissa tutkintoverkoissa.  

Kahdessa lukiossa kokeen tekeminen viivästyi yli kahdella tunnilla teknisten ongelmien takia. Ongelmat koskivat yhteensä noin 270 kokelasta. Toisessa lukiossa ongelmat ilmenivät heti kokeen alkaessa, ja toisessa lukiossa koe keskeytyi pian alkamisen jälkeen. Koetilan palvelinten ja verkon asetuksiin liittyneitä ongelmia selvitettiin yhdessä lukioiden ja kuntien it-tukipalvelujen kanssa. Kokelaille hyvitetään ongelmien selvittämiseen kulunut aika, joten heidän koeaikansa on myöhästymisestä huolimatta yhtä pitkä kuin muiden kokelaiden. Lisäksi lautakunta arvioi ongelmasta kokelaille aiheutuneen ylimääräisen haitan lukion lähettämän raportin perusteella ja ottaa sen tarpeen mukaan huomioon arvostelussa.

Muutamissa lukioissa on lisäksi ilmennyt ongelmia koetilan palvelimien kuormituksen kanssa. Lukioiden kanssa yhdessä tehtyjen palvelinten asetusten muuttamisen jälkeen kokeiden suorittamista pystyttiin kuitenkin jatkamaan pienen viivästyksen jälkeen. Näissäkin tapauksissa ongelman selvittämiseen kulunut aika hyvitetään kokelaille.

USB-muisteihin liittyvästä yhteensopivuusongelmasta, josta lautakunta tiedotti lukioita perjantaina, ei ole lautakunnan tietojen mukaan aiheutunut merkittäviä häiriöitä tutkinnossa. Lukiot osasivat varautua tilanteeseen lautakunnan antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tarvittaessa kokelaita on siirretty käyttämään lukion varaamia varakoneita. Lukioiden tulee lautakunnan määräysten mukaan varata tietty määrä varakoneita käytettäväksi tilanteissa, joissa kokelaan oma kone lakkaa toimimasta.

Ylioppilastutkinto jatkuu tämän viikon torstaina vieraiden kielten lyhyen oppimäärän kokeilla ja perjantaina reaaliaineiden kokeilla.

Lautakunta kiittää lukioita hyvästä yhteistyöstä ylioppilastutkinnon järjestämisessä.

 

Mediatiedustelut: pääsihteeri Tiina Tähkä, 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi