Tiistain koepäivän ongelmat selvitetty

Tiistain äidinkielen lukutaidon kokeen koepäivä oli tähän mennessä suurin digitaalisten kokeiden koepäivä. Kokeita tehtiin yli 400 lukiossa yhteensä 566:ssa eri tutkintoverkossa. Arvosteltavaksi jätettiin noin 29 000 koesuoritusta.

Keskiviikko oli tutkinnossa välipäivä. Päivän aikana käytiin läpi tiistain kokeessa esiintyneet ongelmat niiden kahden lukion kanssa, joissa oli ollut pitkä viive, ja varmistettiin, että kaikki on kunnossa toisen tutkintopäivän kokeita varten.

Tiistain kokeessa esiintyi myös muutamissa muissa lukioissa viivästyksiä kokeen aikana. Palvelimilta kerättyjen lokitietojen mukaan kuormitushuippuja, jotka saattoivat johtaa viivästyksiin, oli 30 tutkintoverkossa. Kuormitushuippuja esiintyi kokelasmäärältään erikokoisissa tutkintoverkoissa. Kuormitushuiput johtuivat tämän hetkisen käsityksen mukaan kolmen asian yhteisvaikutuksesta. Kokelaita oli paljon samassa kokeessa, kokeessa oli useita videoita ja näiden videoiden lataaminen alkoi heti aineistosivun avautumisen yhteydessä.  

Lautakunnan tähän mennessä tekemien selvitysten mukaan mahdollinen kuormitushuippu tasoittuu 10–15 minuutissa eikä varsinaisiin korjaustoimenpiteisiin ole tarvetta. Jos kokeen tekeminen keskeytyy täksi ajaksi, kokelaille hyvitetään keskeytykseen kuluva aika. Muita toimenpiteitä kuormitushuippujen varalle arvioidaan tutkintokerran päätyttyä.

Lukioiden kannattaa mahdollisissa ongelmatilanteissa ottaa yhteyttä lautakunnan Abitti-tukinumeroon. Näin ongelmat tulevat nopeasti lautakunnan tietoon ja muut samanlaisia ongelmatilanteita kohdanneet saavat lautakunnasta ajantasaista apua.

Lautakunta kiittää lukioita hyvästä yhteistyöstä ylioppilastutkinnon järjestämisessä.