Vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeet alkaneet rauhallisesti

Tänään kevään 2019 toisena ylioppilastutkintopäivänä ovat vuorossa vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeet. Kokeisiin on ilmoittautunut yhteensä 3554 kokelasta. Koltansaamen lyhyen oppimäärän kokeeseen on ilmoittautunut kymmenen kokelasta ja inarinsaamen kokeeseen viisi kokelasta, mikä on ennätysmäärä. Pohjoissaamen lyhyen oppimäärän kokeen kirjoittaa neljä kokelasta.

Vieraiden kielten lyhyen oppimäärän kokeet ovat alkaneet pääsääntöisesti hyvin. Lautakunnan tekniseen tukeen on tullut vain vähän yhteydenottoja. Muutamassa lukiossa käynnistettiin palvelimet ja varapalvelimet uudestaan kokeen alussa, mistä seurasi joitakin viivästyksiä. Kokelaille hyvitetään tähän kulunut aika täysimääräisenä.