Vieraan kielen pitkän oppimäärän koepäivä

Tänään 20.3. kirjoitettiin vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeet. Kokeisiin oli ilmoittautunut yhteensä 21 448 kokelasta. Suurin osa kokelaista (20 546) oli ilmoittautunut pitkän englannin kokeeseen. Tutkinto järjestetään noin 400 lukion eri toimipisteissä ja näiden useissa tutkintoverkoissa.

Muutamissa lukioissa oli aamupäivän aikana lyhyitä viivästyksiä. Iltapäivällä yhdessä lukiossa oli noin 1,5 tunnin mittainen katko. Koe saatiin jatkumaan lukion ja lautakunnan yhteistyöllä. Katkon alkaessa valtaosa kokelaista oli jo päättänyt kokeen. Pitkä viivästys koski noin 40:ää kokelasta. Kokelaille hyvitetään ongelmien selvittämiseen kulunut aika. Kaikki kokelaiden vastaukset pysyvät tallessa koetilan palvelimella ja varapalvelimella myös katkon aikana. Lisäksi lautakunta arvioi ongelman vaikutuksen kokelaiden suoriutumiseen lukion lähettämän raportin perusteella ja ottaa sen tarpeen mukaan huomioon arvostelussa. Muissa lukioissa kokeet ovat sujuneet pääsääntöisesti hyvin.