Äidinkielen kirjoitustaidon koepäivä

Kevään 2019 ylioppilastutkinto jatkui tänään suomen ja ruotsin äidinkielen kirjoitustaidon kokeilla. Yhteensä 28 549 kokelasta oli ilmoittautunut päivän kokeisin. Tutkinto järjestetään noin 400 lukion eri toimipisteissä ja näiden useissa tutkintoverkoissa. 

Kokeet ovat käynnistyneet pääosin hyvin. Kahdessa lukiossa tuli aamupäivällä noin 1,5 tunnin katko teknisten ongelmien takia. Ongelmat koskivat yhteensä noin 260:aa kokelasta. Yhdessä lukiossa tuli iltapäivällä noin 1,5 tunnin katko. Katkon alkaessa osa kokelaista oli jo päättänyt kokeen. Pitkä viivästys koski arviolta 120:aa kokelasta. Koetilan tutkintoverkkoihin liittyneitä ongelmia selvitettiin yhdessä lukioiden ja niiden it-tukipalvelujen kanssa. Kokelaille hyvitetään ongelmien selvittämiseen kulunut aika. Lisäksi lautakunta arvioi ongelman vaikutuksen kokelaiden suoriutumiseen lukion lähettämän raportin perusteella ja ottaa sen tarpeen mukaan huomioon arvostelussa.

Lisäksi yhdessä lukiossa yksi kokelas ei teknisten ongelmien takia päässyt tekemään koettaan. Kyseisen kokelaan äidinkielen arvosana muodostetaan tässä tapauksessa poikkeuksellisesti aiemmin suoritetun lukutaidon kokeen ja lukion lähettämän raportin sisältämien tietojen perusteella. Vastaavanlaiseen menettelyyn on päädytty poikkeuksellisissa ongelmatilanteissa vuosien varrella myös paperisena toteutetuissa kokeissa. Normaalisti äidinkielen arvosana muodostuu eri päivinä suoritettavien lukutaidon ja kirjoitustaidon kokeiden perusteella.

Lautakunta kiittää lukioita hyvästä yhteistyöstä ylioppilastutkinnon järjestämisessä.

Mediatiedustelut: pääsihteeri Tiina Tähkä, 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi


Tiedotetta päivitetty iltapäivän tiedoilla klo 15.50.