Matematiikan kokeet ensimmäisen kerran digitaalisia

Ylioppilastutkinnon matematiikan kokeet kirjoitettiin tänään ensimmäisen kerran digitaalisesti. Yhteensä 21 326 kokelasta oli ilmoittautunut päivän kokeisiin. Näistä 11 977 kokelasta oli ilmoittautunut pitkän oppimäärän kokeeseen. Tutkinto järjestetään noin 400 lukion eri toimipisteissä ja näiden useissa tutkintoverkoissa. Kokeet ovat alkaneet ilman suurempia viiveitä kaikissa lukioissa. Lautakunnan tekniseen tukeen on tullut joitakin kymmeniä yhteydenottoja päivän aikana, mikä on normaali määrä tutkintopäivänä.

Muutamalle kymmenelle kokelaalle on tullut virheilmoitus koskien A-osan tehtäviä matematiikan kokeen A-osan palauttamisen jälkeen. Kokelaiden koevastaukset ovat kuitenkin tallessa. Virhetilanteesta raportoineet lukiot ovat saaneet lautakunnalta toimintaohjeet, jotta varmistutaan siitä, että kokelaan kaikki vastaukset ovat siinä muodossa kuin kokelas on tarkoittanut. Myös tässä tapauksessa yhteydenotot tukipuhelimeen auttoivat lautakuntaa muodostamaan kuvan ongelmasta ja antamaan tilanteeseen sopivat toimintaohjeet lukioille.

Matematiikan kokeissa keskitetysti arvosteltavia tehtäviä

Matematiikan kokeessa on käytetty kielikokeista tuttuja lautakunnassa keskitetysti arvosteltavia tehtäviä. Lukion siirtäessä koesuoritukset lautakunnan tutkintopalveluun järjestelmä antaa keskitetysti arvosteltavien tehtävien pistemääräksi nolla. Keskitetysti arvosteltavat tehtävät eivät näy opettajille pistetaulukossa eivätkä opettajat arvostele kyseisiä tehtäviä. Hyvän vastauksen piirteissä kerrotaan, mitkä tehtävät on arvosteltu keskitetysti.

Sensorit käyvät arvostelun yhteydessä läpi kokelaiden kuhunkin keskitetysti arvosteltavaan tehtävään antamat vastaukset. Tämän perusteella järjestelmä merkitsee kaikille kokelaille oikeat pisteet.

Lukioiden ja kokelaiden on hyvä huomata, että keskitetysti arvosteltavien tehtävien arvostelu voi olla kesken valmistavan arvostelun päättyessä. Kokelaiden saamat pisteet päivittyvät sensoriarvostelun edetessä. Halutessaan opettajat näkevät keskitetysti arvosteltujen tehtävien koesuoritukset ja näistä suorituksista sensoriarvostelun perusteella annetut pisteet napsauttamalla arvostelunäkymässä kokelaan nimeä.

Tavoitteena on keventää arvostelutyötä ja varmistaa, että koesuoritusten arvostelu on mahdollisimman yhdenmukaista.