Ensimmäinen täysin digitaalinen tutkintokerta päättyi reaaliaineiden toisen koepäivän kokeisiin

Kevään 2019 ylioppilastutkinto päättyi tänään reaaliaineiden toisen koepäivän kokeisiin. Päivän kokeisiin oli ilmoittautunut yhteensä 19 466 kokelasta.

Kaikki kokeet kirjoitettiin tällä tutkintokerralla digitaalisesti. Historialliseen ensimmäiseen digitaaliseen matematiikan kokeeseen oli valmistauduttu lukioissa hyvin. Julkisuudessa matematiikan kokeen digitalisointi herätti etukäteen eniten huolta ylioppilastutkinnon digitalisointiprosessin aikana. Lautakunnan teknisessä tuessa matematiikan koepäivä oli rauhallinen. ”Lautakunnalle tulleen palautteen perusteella näyttää kuitenkin siltä, että kokeen haasteet ovat olleet matematiikan osaamisessa, ei tekniikassa”, toteaa pääsihteeri Tiina Tähkä. Syksyllä 2016 alkanut vaiheittainen siirtyminen ylioppilastutkinnon paperisista kokeista digitaalisiin on nyt saatu onnistuneesti päätökseen.

Kevään tutkintoon oli ilmoittautunut yhteensä 40 271 kokelasta 37 kokeeseen. Koekohtaisia ilmoittautumisia oli yhteensä 125 361. Tutkinto järjestettiin noin 400 lukion eri toimipisteissä enimmillään lähes 570 tutkintoverkossa.

Tutkintopäivien aikana kuudessa lukiossa oli pitkiä, yli tunnin viivästyksiä, joita selviteltiin yhteistyössä lukioiden ja niiden it-tukipalvelujen kanssa. Lisäksi lautakunnalle raportoitiin muita, lyhyempiä viivästyksiä, esimerkiksi koetilan palvelinten uudelleen käynnistyksien takia. Suurimpana osana tutkintopäivistä lautakunnan tekniseen tukeen tuli joitakin kymmeniä yhteydenottoja, mikä on normaali määrä. Koejärjestelmän teknisestä ongelmasta, sähkökatkosta tai vastaavasta syystä johtuvan keskeytykseen kulunut aika hyvitetään aina kokelaille täysimääräisenä.  Lukioiden yhteydenotot lautakunnan tukipuhelimeen auttoivat tämänkin tutkintokerran koepäivinä lautakuntaa muodostamaan kuvan ongelmista ja antamaan tilanteisiin sopivat toimintaohjeet lukioille.

Lautakuntaan tulee joka tutkintokerralla useita kymmeniä yhteydenottoja myös esimerkiksi kokelaiden sairauskohtausten takia. Tällöin lukion kanssa yhteistyössä pyritään löytämään ratkaisu, jossa kokelas pystyy jatkamaan koesuoritustaan esimerkiksi lepäämisen jälkeen.

Lautakunnalla on käynnissä palautekyselyt kevään kokeista kokelaille ja lukion henkilökunnalle 5.4. saakka. Saatu palaute on tärkeää tutkinnon kehittämisessä, joten lautakunta toivoo saavansa paljon vastauksia kyselyihin. Kokelaille suunnatun kyselyn osoite on  https://link.webropolsurveys.com/S/047EAF11F796F868 ja henkilökunnalle suunnatun kyselyn osoite https://link.webropolsurveys.com/S/F956FDAC665B1C40.

Lautakunta kiittää lukioita hyvästä ja toimivasta yhteistyöstä kevään tutkintopäivien läpiviennissä! Työ jatkuu vielä lukioissa alustavan arvostelun ja lautakunnassa sensoroinnin parissa.