Kevään 2019 ylioppilastutkinnon tulokset

Lehdistötiedote, Helsinki 15.5.2019, julkaisuvapaa heti

Ylioppilastutkintolautakunta on toimittanut kevään 2019 ylioppilastutkinnon tulokset lukioille keskiviikkona 15.5. klo 9.00 lautakunnan sähköisen tutkintopalvelun kautta. Myös kevään 2019 pisterajat on julkaistu lautakunnan verkkosivuilla.

Lukio voi ilmoittaa tulokset kokelaille heti. Jokainen kokelas saa tietää omat tuloksensa omasta lukiostaan lukion ilmoittamasta ajankohdasta alkaen. Tulokset näkyvät myös Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelussa ja ovat samalla korkeakoulujen yhteisvalinnan käytettävissä.

Kevään 2019 ylioppilastutkinnon tilastoja julkaistaan alustavasti keskiviikkona 15.5. aamupäivällä ja päivitettynä maanantaina 20.5. osoitteessa https://www.ylioppilastutkinto.fi/tietopalvelut/tilastot/tilastotaulukot.

Keväällä 2019 ylioppilaaksi valmistuu noin 25 200 henkilöä. Uusista ylioppilaista noin 430 on suorittanut tutkintonsa kokeet jo aiemmin, mutta saanut opintonsa valmiiksi vasta tämän vuoden puolella. Noin 1120 henkilöä on suorittanut tutkinnon kokeet hyväksytysti, mutta ei ole vielä saanut opintojaan valmiiksi. Kaiken kaikkiaan 25 900 henkilöä on suorittanut tutkinnon kokeet hyväksytysti keväällä 2019.

Kevään ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautui kaikkiaan 40 271 kokelasta. Luvussa ovat mukana sekä tutkinnon eri vaiheissa olevat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan. Ilmoittautumisia eri tutkintoaineisiin ja oppimääriin oli yhteensä noin 125 000.

Kevään ylioppilaiden tutkintomenestystä voidaan kuvata usealla eri tavalla. ”Menestystä ei tulisi arvioida vain parhaiden arvosanojen näkökulmasta. Jokainen ylioppilas, joka on tehnyt parhaansa, voi olla ylpeä saavutuksistaan!”, toteaa pääsihteeri Tiina Tähkä.

Yhden ylioppilaan tutkinnon kokonaistulosta voidaan kuvata arvosanapisteiden avulla. Kokelaille lasketaan pisteet tutkinnon arvosanojen perusteella: laudatur (7), eximia cum laude approbatur (6), magna cum laude approbatur (5), cum laude approbatur (4), lubenter approbatur (3), approbatur (2) ja improbatur (0). Esimerkiksi arvosanapistemäärän 20 voi saavuttaa viidellä cum laude approbaturilla tai neljällä magna cum laude approbaturilla.

Arvosanapisteiden summa ilmentää monipuolista ja korkeatasoista osaamista, jossa laudaturien lisäksi arvostetaan myös muita arvosanoja. Kevään 2019 paras arvosanapistemäärä on 80, jonka sai yksi henkilö.

Suoritettujen laudaturien määrä puolestaan ilmaisee huippuosaamista tietyissä tutkintoaineissa. Kun tutkinto on mahdollista hajauttaa kolmelle tutkintokerralle, on siihen teoriassa mahdollista sisällyttää äidinkieli, toinen kotimainen kieli, matematiikka, kuusi reaaliainetta, kolme pitkää kieltä sekä lyhyitä kieliä. Tutkinnon jälkeen suoritettuja kokeita ei lasketa mukaan. Kevään 2019 ylioppilaista 6 henkilöä sai vähintään 8 laudaturia.

Lautakunta luovuttaa tiedotusvälineille maanantaina 20.5. niiden ylioppilaiden nimet, jotka eivät ole kieltäneet nimensä julkaisua. Myös lukiolla on oikeus antaa ylioppilaiden nimet julkaistaviksi sen jälkeen, kun lautakunta on lähettänyt lukiolle tutkinnon tulostiedot ja tietojen oikeellisuus on varmistettu. Jos lukio on esittänyt lautakunnalle tarkistuspyyntöjä tai hakemuksia tutkintotulosten saapumisen jälkeen, on odotettava, että lautakunta on käsitellyt ne, ennen kuin nimet saadaan julkaista. Oikeus nimien luovuttamiseen julkaistavaksi perustuu lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017, 15 §). Jos kokelas ei halua nimeään julkaistavan, hänen tulee pyytää kirjallisesti sekä lukiota että lautakuntaa poistamaan nimensä julkaistavaksi tarkoitetusta nimilistasta.

Kevään 2019 ylioppilastutkinnon tiedot vertailulukujen laskemista varten julkaistaan maanantaina 20.5. klo 12. Näistä on laskettavissa oppilaitoskohtaisia lukuja. Ohjeet tietojen lataamiseen löytyvät osoitteessa https://www.ylioppilastutkinto.fi/tietopalvelut/tilastot/koulukohtaisia-tunnuslukuja.

Ylioppilastutkintolautakunta toivottaa onnea ja menestystä kevään tuoreille ylioppilaille!

 

LIITTEET JA LISÄTIEDOT

 

YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA

Ylioppilastutkintolautakunta vastaa ylioppilastutkinnon johtamisesta ja järjestämisestä. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää ylioppilastutkintolautakunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tällä hetkellä lautakunnassa on 25 jäsentä ja n. 350 apujäsentä. Ylioppilastutkinnon hallinnosta ja teknisestä toimeenpanosta vastaa Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia, joka toimii Opetushallituksen erillisyksikkönä. Kansliassa työskentelee n. 25 virkamiestä.

 

Lehdistötiedote PDF-muodossa