Ylioppilaaksi valmistuminen muuttuu

Ylioppilastutkinnon valmistumisehto muuttuu 1.8.2019. Uuden ylioppilastutkintolain mukaan ylioppilastutkinto tulee suoritetuksi, kun kokelas on suorittanut hyväksytysti pakolliset kokeet sekä lukiokoulutuksen oppimäärän tai lain 5 §:n mukaisen muun tutkinnon tai koulutuksen.

Valmistumisehdon muuttumisen myötä kokelas voi jatkossa hyödyntää kaikki kolme tutkintokertaa tutkinnon kokeiden suorittamiseen. Yhden tai kaksi tutkintokertaa käyttänyt kokelas, joka on osallistunut neljään pakolliseen kokeeseen ja saanut hylätyn yhdessä niistä, voi siis halutessaan lisätä tutkintoonsa uusia aineita. Vastaavasti myös kokelas, joka on suorittanut neljä pakollista koetta hyväksytysti, mutta jolla on opinnot kesken, voi lisätä tutkintoonsa uusia aineita jos hänellä on tutkintokertoja jäljellä.

Uuden valmistumisehdon mukaan tutkinnon täydentäminen on mahdollista vasta kun tutkinto on suoritettu, eli kun kokelas on suorittanut sekä pakolliset kokeet että vaadittavat opinnot.

Lisätietoja valmistumisehdon muuttumisesta ja sen vaikutuksista blogikirjoituksessa lautakunnan verkkosivuilla