Yleiset määräykset ja ohjeet päivitetty

Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet on päivitetty vastaamaan 1.8.2019 voimaan tulevan uuden ylioppilastutkintolain säädöksiä. Lain voimaantulon myötä tulee muutoksia kokeiden uusimiseen, ylioppilaaksi valmistumiseen ja koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamiseen, joista on tiedotettu jo aikaisemmin lautakunnan verkkosivuilla. Lisäksi tulee muutoksia esimerkiksi vilpin ja tutkintojärjestyksen rikkomisen käsittelyyn ja tarkistusarvostelu korvataan oikaisumenettelyllä. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä kokelas tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja.

Syksyn 2019 tutkinnosta alkaen tutkinnon tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi lautakunnan ilmoittamassa, erillisessä verkkopalvelussa. Tämän muutoksen myötä lautakunnan kanslia ei jatkossa enää anna sensorin yhteystietoja koesuoritusten arvostelua koskevia tiedusteluja varten.

Nyt julkaistut yleiset määräykset ja ohjeet koskevat ensimmäisen kerran syksyn 2019 ylioppilastutkinnon toimeenpanoa.

Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet