Ylioppilastutkinnon koepäivät syksyllä 2020

Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt syksyn 2020 ylioppilastutkinnon koepäivät. Syksyn 2020 ylioppilastutkinto järjestetään maanantain 14.9. ja keskiviikon 30.9. välisenä aikana. Koepäivät ovat nähtävillä lautakunnan verkkosivuilla

Koepäivien aikataulun laadinnassa otetaan huomioon muun muassa kokelaiden jaksaminen, koejärjestelyiden toteuttaminen ja kokelasmäärältään suurten kokeiden arvostelun vaatima aika. Syksyn ylioppilastutkinnon tulosten tulee olla valmiina hyvissä ajoin marraskuussa, jotta kokelaat ehtivät ilmoittautua kevään ylioppilaskokeisiin ja tulokset saadaan myös opiskelijavalintapalveluiden käyttöön. Alustavaan ja lopulliseen arvosteluun on myös varattava riittävästi aikaa.

Syksystä 2018 lähtien joitakin kokeita on sijoitettu peräkkäisille päiville. Kokeiden järjestäminen peräkkäisinä päivinä lyhentää tutkintokertaa ja helpottaa lukioiden käytännön järjestelyjä, kuten kokelasmääriltään suurten tutkintoverkkojen rakentamista. Peräkkäisinä päivinä järjestettävät kokeet vaikuttavat kuitenkin samalla kokelaiden mahdollisuuksiin palautua kokeiden välillä. Syksyn 2018 ilmoittautumistietojen perusteella laskettuna noin 7 % kokelaista suorittaisi kokeita peräkkäisinä päivinä syksyllä 2020. Syksyisin yleensä yli 80 % kokelaista kirjoittaa 1–2 ainetta.

Ylioppilastutkintolautakunta seuraa koepäivien aikataulujen toimivuutta ja vaikutusta ilmoittautumisiin.

Lukiot tarvitsevat tiedon koepäivistä noin vuotta aikaisemmin. Tieto tarvitaan, jotta lukiot voisivat varata tarvitsemansa tilat ja jotta kokelaat voisivat suunnitella hyvissä ajoin, mitä aineita milläkin tutkintokerralla kirjoittavat.