Uusimismäärissä jonkin verran kasvua

Syksyn 2019 tutkinnossa on aiempaa enemmän uusimismahdollisuuksia, kun uusi ylioppilastutkintolaki astuu voimaan 1.8.2019. Lakimuutoksen myötä kaikki kokelaat voivat uusia hyväksyttyjä kokeitaan rajoituksetta. Tutkintonsa suorittaneet kokelaat voivat uusia myös hylättyjä kokeitaan rajoituksetta. Kokelaat, joilla tutkinnon suorittaminen on kesken, voivat uusia hylätyn kokeen kolme kertaa hylätyn arvosanan saamista välittömästi seuraavina kolmena tutkintokertana.

Syksyn 2019 tutkintoon on ilmoittautunut noin 39 500 kokelasta. Koekohtaisia ilmoittautumisia eri tutkintoaineisiin ja oppimääriin on noin 77 500. Ilmoittautuminen syksyn 2019 ylioppilastutkintoon on päättynyt, mutta ilmoittautumisten lukumäärä voi vielä muuttua erityisen painavasta syystä tehtyjen ilmoittautumisten mitätöintien ja muutosten takia.

Uusimisilmoittautumisten määrä vaihtelee tutkintokerroittain. Lakimuutoksen lisäksi uusimiseen vaikuttavat myös muut tekijät. Syksyllä 2019 on noin 14 700 uusimisilmoittautumista, mikä on noin 19 % kaikista ilmoittautumisista. Syksyinä 2016-2018 uusimisia on ollut noin 9 100-10 500 ja keväisin 2017-2019 noin 15 200-17 100.

“Uusimisilmoittautuminen kertoo siitä, että opiskelija ei ole ollut tyytyväinen omaan suoriutumiseensa. Myös korkeakoulujen opiskelijavalintojen muuttuminen voi vaikuttaa. Uusittu ja korotettu ylioppilaskokeen arvosana on hyödynnettävissä kaikkien hakukohteiden todistusvalinnassa, toisin kuin kertakäyttöiset valintakoetulokset”, toteaa pääsihteeri Tiina Tähkä.

Uuden lain mukaisia ilmoittautumisia on yhteensä 1 105. Näistä ilmoittautumisia hyväksytyn kokeen toiselle uusimiskerralle on 934 ja ilmoittautumisia hylätyn arvosanan kolmannelle uusimiskerralle 171. Lakimuutos voi myös madaltaa kynnystä hyväksytyn kokeen ensimmäisen uusimiskerran käyttämiseen, mikä osaltaan vaikuttaa uusimisilmoittautumisten kokonaismäärään. Mahdollisesta toisen uusimiskerran käyttämisestä voidaan tehdä johtopäätöksiä vasta keväällä 2020.

“Arvosanan nostaminen yhdellä pykälällä edellyttää yleensä merkittävää panosta sekä oppiaineen tavoitteiden mukaisessa osaamisen kehittämisessä että ajattelun taitojen kypsymisessä. Nämä taidot harvoin kehittyvät itsestään”, Tähkä toteaa. Tilastojen mukaan 32–50 % hyväksytyn kokeen uusijoista on viime vuosina pystynyt korottamaan arvosanaansa. Luku vaihtelee tutkintokerrasta toiseen.

 

Korjaus 9.8.2019: Korjattu tekstissä annettua hyväksyttyjen kokeiden uusimisten onnistumisprosenttia. Aikaisempi teksti oli: ”Tilastojen mukaan vain noin 5 % hyväksytyn kokeen uusijoista on viime vuosina pystynyt korottamaan arvosanaansa.” Lisäksi tekstissä ja liitteenä olevassa taulukossa on päivitetty hylätyn kokeen uusimisten lukumääriä niin, että niihin sisältyvät myös kokeen keskeyttämisen takia hylätyt koesuoritukset.

Lisätietoja:

Blogiteksti: Miten uusiminen muuttuu syksyllä 2019? 

Liite: Uusimisten määrä ylioppilastutkinnon ilmoittautumisissa syksy 2016 - syksy 2019 (pdf)

Haastattelupyynnöt: pääsihteeri Tiina Tähkä puh. 0295 338 201

Muut yhteydenotot: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi

 

Korjattu tiedote pdf-tiedostona

Korjattu tiedote sisältäen alkuperäiset luvut (pdf)