Oikaisu: Hyväksytyn kokeen arvosanan korottaminen onnistuu aiemmin kerrottua useammin

Ylioppilastutkintolautakunta on eri yhteyksissä ilmoittanut, että noin 5 - 6 prosenttia hyväksytyn kokeen uusinnoista johtaa aiempaa parempaan arvosanaan. Todellinen luku on korkeampi ja vaihtelee tutkintokerrasta toiseen. Viime vuosina 32 - 50 % hyväksytyn kokeen uusimisista on johtanut parempaan arvosanaan.

Virheellinen tieto on kerrottu uusimismääriä koskevan tiedotteen ja kokeiden uusimisen muuttumista käsittelevän blogikirjoituksen lisäksi myös useassa mediassa ja muussa yhteydessä.

Virheellinen luku oli seurausta lautakunnassa tilastotietojen käsittelyn yhteydessä tapahtuneesta inhimillisestä virheestä. Uusimisten onnistumisprosentin laskennassa oli verrattu vääriä muuttujia keskenään. Lisäksi hylätyn kokeen uusimisten lukumääristä oli jätetty pois keskeytyneen kokeen uusimiset. Lautakunta pahoittelee virheellisen tiedon antamista.

Tieto on päivitetty myös lautakunnan aikaisemmin julkaisemaan tiedotteeseen ja uusintoja käsittelevään blogikirjoitukseen.

Tarkempia tietoja hyväksyttyjen ja hylättyjen kokeiden uusimisessa onnistumisesta on liitteenä olevissa taulukoissa.

Korottamisen onnistuminen vaihtelee eri tutkintokerroilla

Koetta voi uusia sekä ylioppilastutkinnon ollessa kesken että tutkinnon valmistumisen jälkeen. Myös erillisiä kokeita, joita ei voi liittää osaksi tutkintoa, on mahdollista uusia. Arvosanan korottamisen onnistumista kaikilla kokelailla on analysoitu tarkemmin tutkintokerroilla syksystä 2016 kevääseen 2019. Korottamisen onnistumista on tarkasteltu erikseen myös tutkinnon valmiiksi saaneiden osalta.

Ylioppilastutkinto on aiemman lainsäädännön mukaan tullut valmiiksi, kun kokelas on suorittanut pakolliset kokeet. Hän on kuitenkin saanut ylioppilastodistuksen vasta, kun myös lukio-opinnot tai muut vaadittavat opinnot on suoritettu.

Hyväksytyn kokeen uusimisista 32 - 50 % on johtanut aiempaa parempaan arvosanaan. Syksyisin onnistumisprosentti on ollut matalampi kuin keväisin. Hylätyn kokeen uusimisista 50 - 62 % on johtanut hyväksyttyyn arvosanaan.

Taulukko: Onnistuminen uusinnassa.

  Hyväksytyn arvosanan korotus Hylätyn arvosanan korotus hyväksytyksi
  Kokeita Arvosana noussut Kokeita Arvosana noussut
Kevät 2019 12604 5823 46 % 2968 1574 53 %
Syksy 2018 7159 2281 32 % 3382 1688 50 %
Kevät 2018 14108 6566 47 % 2988 1679 56 %
Syksy 2017 6505 2121 33 % 2734 1402 51 %
Kevät 2017 12284 6098 50 % 2903 1804 62 %
Syksy 2016 6226 2018 32 % 2853 1478 52 %

 

Kuva: Arvosanan korottaminen, kaikki kokelaat, syksy 2016 - kevät 2019.

 

Tutkinnon valmiiksi saaneiden hyväksytyn kokeen uusimisista 30 - 50 % on johtanut aiempaa parempaan arvosanaan. Syksyisin onnistumisprosentti on ollut matalampi kuin keväisin.

Tutkinnon valmiiksi saaneiden ilmoittautumisten osalta vain noin 200 ilmoittautumista koskee hylätyn arvosanan korottamista.

 

Liitteet:

Liite 1: Arvosanat aiemman parhaan suorituksen mukaan syksy 2016 - kevät 2019 (pdf)

Liite 2: Onnistuminen uusinnassa, kaikki kokeet syksy 2016 - kevät 2019 (pdf)

Liite 3: Arvosanat aiemman parhaan suorituksen mukaan, kokeet valmiin tutkinnon jälkeen syksy 2016 - kevät 2019  (pdf)

Liite 4: Onnistuminen uusinnassa, kokeet valmiin tutkinnon jälkeen syksy 2016 - kevät 2019 (pdf)

Liite 5: Uusimisten määrä ylioppilastutkinnon ilmoittautumisissa syksy 2016 - syksy 2019 (pdf)

 

Lisätietoja:

 

Haastattelupyynnöt: pääsihteeri Tiina Tähkä puh. 0295 338 201

Muut yhteydenotot: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi