Valvojan ohje ja koetilan teknisiä järjestelyjä koskevat määräykset päivitetty

Yleisten määräysten ja ohjeiden liitteet 1 (Koetilan tekniset järjestelyt) ja 4 (Valvojan ohje) on selkeytetty ja täsmennetty syksyn 2019 ylioppilastutkintoa varten. Valvojan ohjetta on lisäksi täsmennetty ja laajennettu niin, että se palvelisi valvojia paremmin erilaisissa kokeen aikaisissa ongelmatilanteissa.

Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet