Syksyn tutkinto alkaa

Syksyn 2019 ylioppilastutkinto käynnistyy maanantaina 16. syyskuuta vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeilla. Syksyn tutkinnon päättävät reaaliaineiden toisen koepäivän kokeet torstaina 3. lokakuuta.

Tutkintoon on ilmoittautunut kaikkiaan 39 505 kokelasta, noin 2 000 enemmän kuin syksyllä 2018. Kaikkiaan tehdään noin 77 610 koesuoritusta eri aineissa. Luvussa ovat mukana sekä tutkintoa suorittavat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan. Uuden ylioppilastutkintolain voimaantulon myötä syksyn 2019 tutkinnosta alkaen uusimismahdollisuuksia on aiempaa enemmän. Kaikkien kokelaiden on mahdollista uusia hyväksyttyjä kokeitaan rajoituksetta. Kokelaat, joilla tutkinnon suorittaminen on kesken, voivat uusia hylätyn kokeen kolme kertaa hylätyn arvosanan saamista välittömästi seuraavina kolmena tutkintokertana. Ylioppilastutkinnon kokeita järjestetään noin 400:ssa lukiossa ja niiden eri toimipisteissä.

Syksyllä kokelaita on lähes yhtä paljon kuin keväälläkin, mutta syksyllä eri aineita kirjoitetaan vähemmän kuin keväällä. "Kokelaat hajauttavat kokeet usealle tutkintokerralle, jotta voivat valmistautua niihin huolella. Näin pääsee myös osoittamaan osaamistaan useassa aineessa", toteaa pääsihteeri Tiina Tähkä.

Ylioppilastutkinnon kokeet suoritetaan kannettavilla tietokoneilla. Kone voi olla joko kokelaan oma, lainattu tai lukion. Digitaalisessa kielikokeessa ei ole erillistä kuullunymmärtämiskoetta. Kuullunymmärtämistä mittaavat koetehtävät tehdään kielikokeen osana, ja koe tehdään kokonaisuudessaan yhtenä koepäivänä.

Koetilanteessa kone käynnistetään USB-muistilta. USB-muistilla oleva käyttöjärjestelmä korvaa koneen oman käyttöjärjestelmän kokeen ajaksi. Koneen oma käyttöjärjestelmä ja kovalevy säilyvät muuttumattomina kokeen aikana. Kokeen aikana kokelaiden koneet ovat kytkettynä koetilan paikallisen tutkintoverkon kautta koetilan palvelimeen. Tutkintoverkosta ei ole yhteyttä koetilan ulkopuolisiin verkkoihin. Kokelaan vastaukset tallentuvat jatkuvasti automaattisesti sekä koetilan palvelimelle että varapalvelimelle. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kokelaalle voidaan esimerkiksi vaihtaa varakone, jotta kokelas voi jatkaa koetta siitä mihin hän jäi. Lautakunnan puhelinpäivystys neuvoo lukioita kaikissa kokeen järjestämiseen liittyvissä tilanteissa.

Lukiot ovat valmistautuneet tutkintopäiviin ja koetilanteen järjestelyihin muun muassa käyttämällä Abitti-kurssikoejärjestelmää, joka julkaistiin keväällä 2015. Abitilla tehdään nykyään yli miljoona koetta vuodessa, kun ylioppilastutkinnossa koesuorituksia on vuosittain noin 200 000.

Kuva: Abitti-kurssikoejärjestelmällä tehtyjen koesuoritusten lukumäärä vuosittain. Vuoden 2019 luku sisältää kokeet 8.9.2019 asti.

 

Liitteet ja lisätiedot

Syksyn koepäivät
Syksyn 2018 ja 2019 ylioppilastutkintoon ilmoittautuneiden määrät kokeittain
Digitaalinen ylioppilastutkinto

Lehdistötiedote (pdf)

- Haastattelut: pääsihteeri Tiina Tähkä, puh. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi
- Ruotsinkieliset haastattelut: erityisasiantuntija Robin Lundell, puh. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi
- Tilastot: aktuaari Alex Hellsten, puh. 0295 338 225, alex.hellsten@ylioppilastutkinto.fi