Toisen kotimaisen kielen koepäivä

Tänään 27.9. kirjoitettiin toisen kotimaisen kielen kokeet. Kokeisiin oli ilmoittautunut yhteensä 9743 kokelasta.

Päivän kokeet sujuivat hyvin. Lautakuntaan tuli päivän aikana muutamia kymmeniä yhteydenottoja, mikä on tavanomainen määrä. Muutamassa lukiossa oli viivästyksiä koetilan palvelimiin liittyneiden ongelmien takia. Kokelaille hyvitetään keskeytykseen kulunut aika. Jos viivästys on ollut pitkä, toistuva tai muuten kokelaiden suoritusta olennaisesti haittaava, lautakunta arvioi ongelmasta kokelaille aiheutuneen haitan lukion lähettämän raportin perusteella ja ottaa sen tarpeen mukaan huomioon arvostelussa.