Äidinkielen kirjoitustaidon koepäivä

Syksyn 2019 ylioppilastutkinto jatkui tänään suomen ja ruotsin äidinkielen kirjoitustaidon kokeilla. Lisäksi kirjoitettiin suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeet. Yhteensä 6845 kokelasta oli ilmoittautunut päivän kokeisiin. Tutkinto järjestetään noin 400 lukion eri toimipisteissä ja näiden useissa tutkintoverkoissa. 

Kokeet sujuivat pääosin hyvin. Kokeen aloituksessa oli yksittäisiä noin 10-15 minuutin viivästyksiä sähkökatkon ja varapalvelimen käynnistysongelmien takia. Kokelaille hyvitetään sähkökatkoon ja ongelmien selvittämiseen kulunut aika.