Sähköisen asiointipalvelun lomakkeet päivitetty

Ylioppilastutkintolautakunnan lukioille suunnatussa sähköisessä asioinnissa on julkaistu uudet, voimassa olevien määräysten mukaiset lomakkeet. Uudet lomakkeet ovat:

  • lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuden huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa
  • sairauden, vamman tai erityisen vaikean elämäntilanteen huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa
  • vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellisen hallinnan huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa. Tällä lomakkeella haetaan sekä erityisjärjestelyjä kokeeseen että osallistumisoikeutta suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeeseen.

Uudet lomakkeet noudattavat lautakunnan keväällä 2019 julkaisemia määräyksiä koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamisesta ylioppilastutkinnossa. Määräykset pohjautuvat 1.8.2019 voimaan tulleeseen uuteen lakiin ylioppilastutkinnosta. (Lue tiedote uusista määräyksistä tästä).  

Sähköisessä asioinnissa ei ole enää mahdollista tehdä uusia tarkistusarvostelupyyntöjä. Tarkistusarvosteluprosessi on syksystä 2019 alkaen korvattu oikaisuvaatimuksella, joka tehdään erillisessä verkkopalvelussa. Vanhat tarkistusarvosteluhakemukset näkyvät kuitenkin edelleen sähköisessä asioinnissa.

Kuulovamman huomioon ottamista ylioppilastutkinnosta ei haeta enää erillisellä lomakkeella. Jatkossa kuulovamman huomioon ottamista haetaan samalla lomakkeella kuin sairauden, vamman tai vaikean elämäntilanteen huomioon ottamista ylioppilastutkinnossa. Vanhat hakemukset kuulovamman huomioon ottamisesta näkyvät edelleen sähköisessä asioinnissa. Lomakkeella, jolla haetaan sairauden, vamman tai vaikean elämäntilanteen huomioon ottamista ylioppilastutkinnossa, voi myös lähettää lääkärinlausuntoja tai muita puoltolauseita huomioon otettavaksi arvostelussa ilman, että hakee erityisjärjestelyjä.

Vanhoilla lomakkeilla aloitettujen hakemusten tiedot siirtyvät automaattisesti uusiin lomakkeisiin. Sellaiset vanhojen lomakkeiden tiedot, joita uusissa lomakkeissa ei kysytä, on kerätty uudella lomakkeella erilliseen kenttään, jossa niitä voi tarkastella. Ennen hakemusten lähettämistä kaikki lomakkeilla olevat tiedot tulee tarkistaa huolellisesti ja varmistaa, että ilmoitetut tiedot ja kokelaalle haettavat erityisjärjestelyt ovat lomakkeella oikein.   

Postitse tai muulla tavalla lautakuntaan aikaisemmin toimitettuja hakemuksia ei tule lähettää uudestaan sähköisen asioinnin kautta.

Sähköisen asioinnin käyttöohjeeseen on päivitetty uusia lomakkeita koskeva ohjeistus. Hakemuksiin vaadittavat asiat kuvataan tarkemmin lautakunnan määräyksissä koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamisesta ylioppilastutkinnossa.

Ongelmatilanteissa voi olla yhteydessä sähköisen asioinnin tukeen sähköpostitse (hakemukset@ylioppilastutkinto.fi) tai puhelimitse (0295 338 270).