Syksyn tutkinto päättyi reaaliaineiden toisen koepäivän kokeisiin

Syksyn 2019 ylioppilastutkinto päättyi tänään reaaliaineiden toisen koepäivän kokeisiin. Päivän kokeisiin oli ilmoittautunut yhteensä 17 275 kokelasta. Tutkinto järjestetään noin 400 lukion eri toimipisteissä ja näiden useissa tutkintoverkoissa. 

Muutamissa lukioissa kokeiden aloittaminen viivästyi n. 15-60 minuuttia. Viivästyksiä aiheuttivat mm. palvelinten synkronointi, sähkönsyöttöongelmat sekä yksittäiset laiteongelmat. Ongelmat saatiin ratkaistua yhteistyössä lukioiden teknisen tuen ja valvojien kanssa.

Lautakunnalle on tullut noin 30 yhteydenottoa tilanteista, joissa kokelailla on ollut teknisiä ongelmia heidän suorittaessaan kemian kokeen tehtävää 10 Geogebra-laskinohjelmilla. Kyseisiä kokelaita on pyydetty käynnistämään kone uudestaan. Kokelaille hyvitetään ongelmien selvittämiseen kulunut aika. Jos ongelma on jatkunut, kokelasta on kehotettu tuottamaan vastauksensa parhaalla mahdollisella tavalla vastauslaatikkoon. Lautakunnan alustavan käsityksen mukaan ohjelman toimintoja sopivasti yhdistämällä on voinut päätyä tilanteeseen, jossa ohjelma ei toimi. Jos kokelaan ensin valitsema ratkaisutapa ei toimi kokelaan haluamalla tavalla, hän voi kuitenkin vastata tehtävään monella muullakin tavalla. Lautakunta selvittää ongelman vaikutusta ja tarvittaessa ottaa asian huomioon arvostelussa. Rehtori voi tehdä ilmoituksen teknisestä häiriöstä kokeessa, jos tilanteesta on ollut oleellista haittaa kokelaan suoritukselle.