Yhteenveto syksyn tutkintopäivistä

Syksyn ylioppilastutkinnon kokeisiin oli ilmoittautunut kaikkiaan 39 505 kokelasta. Koesuorituksia eri aineissa tehtiin yhteensä noin 77 610.

Suurimpana osana tutkintopäivistä lautakunnan tekniseen tukeen tuli joitakin kymmeniä yhteydenottoja, mikä on normaali määrä. Tyypillisiä selvittelyä vaatineita yhteydenottotilanteita olivat palvelimien uudelleen käynnistäminen, palvelinkoneen vaihtaminen ja palvelinten synkronointi. Näistä aiheutui yksittäisiä noin 15-60 minuutin viivästyksiä kokeen alkuun tai keskeytyksiä kokeen aikana. Viimeisenä koepäivänä lautakuntaan tuli noin 30 yhteydenottoa tilanteista, joissa kokelailla oli teknisiä ongelmia heidän suorittaessaan kemian kokeen tehtävää 10 Geogebra-laskinohjelmilla.

Koejärjestelmän teknisestä ongelmasta, sähkökatkosta tai vastaavasta syystä johtuvaan keskeytykseen kulunut aika hyvitetään aina kokelaille täysimääräisenä. 

Ennen tutkintoa lautakunta ohjeisti lukioita valvojan koneiden secure boot -ongelmasta, kuormatestauksen tekemisestä hyvissä ajoin ja toiminnasta mahdollisessa koetilan palvelimen toimintahäiriötilanteessa. Lukiot ovat oppineet hoitamaan tutkintopäivien aikana monenlaisia vaativiakin ongelmatilanteita, mutta lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan näissä tilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi. Lautakunta haluaa tiedon ongelmista myös, jotta voidaan arvioida niiden laajuutta ja miettiä tulevia tutkintokertoja varten ratkaisuja ja keinoja vastaavanlaisten tilanteiden ehkäisemiseksi.

Lautakuntaan tulee joka tutkintokerralla myös useita kymmeniä yhteydenottoja esimerkiksi kokelaiden äkillisen sairastumisen takia. Tällöin lukion kanssa yhteistyössä pyritään löytämään ratkaisu, jossa kokelas pystyy jatkamaan koesuoritustaan esimerkiksi lepäämisen jälkeen.

Lautakunnalla on käynnissä palautekyselyt syksyn kokeista kokelaille ja lukion henkilökunnalle. Saatu palaute on tärkeää tutkinnon kehittämisessä, joten lautakunta toivoo saavansa paljon vastauksia kyselyihin. Kyselyiden vastausaikaa on jatkettu 20.10. saakka.

Kokelaille suunnattu kysely (linkki webropol-lomakkeeseen) 
Henkilökunnalle suunnattu kysely (linkki webropol-lomakkeeseen) 

Lautakunta kiittää lukioita hyvästä ja toimivasta yhteistyöstä syksyn tutkintopäivien läpiviennissä! Työ jatkuu vielä lukioissa alustavan arvostelun ja lautakunnassa sensoroinnin parissa.