Syksyn 2019 ylioppilastutkinnon tulosten julkistaminen

Lautakunta toimittaa syksyn 2019 tutkinnon tulokset lukioille 14.11.2019 klo 9 lautakunnan tutkintopalvelun kautta. Syksyn 2019 pisterajat julkaistaan samaan aikaan lautakunnan verkkosivuilla.

Lukio voi ilmoittaa tulokset kokelaille heti. Jokainen kokelas saa tietää omat tuloksensa omasta lukiostaan lukion ilmoittamasta ajankohdasta alkaen. Kokelaat ovat ensisijaisesti  yhteydessä omaan lukioonsa, jos heillä on kysyttävää tuloksista.

Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelussa 15.11.2019 klo 9.00 alkaen. Lisätietoja  tutkintotulosten ja koesuoritusten katsomisesta on lautakunnan verkkosivuilla kohdassa Ylioppilastutkinto > Tulokset ja koesuoritukset.

Julkaisemisen yhteydessä tulokset luovutetaan myös korkeakoulujen yhteisvalinnan käyttöön.

Tutkinnon suorittaneiden ylioppilaiden nimiä ei julkaista Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla tietosuojasyistä. Sekä lautakunnalla että lukiolla on kuitenkin oikeus antaa ylioppilaiden nimet julkaistaviksi sen jälkeen, kun lautakunta on lähettänyt lukiolle tutkinnon tulostiedot ja tietojen oikeellisuus on varmistettu. Jos kokelas ei halua nimeään julkaistavan, hänen tulee pyytää kirjallisesti sekä lukiota että lautakuntaa poistamaan nimensä julkaistavaksi tarkoitetusta nimilistasta. Pyyntö on esitettävä hyvissä ajoin ennen tulosten valmistumista.

Lautakunta luovuttaa tiedotusvälineille niiden ylioppilaiden nimet, jotka eivät ole kieltäneet nimensä julkaisua. Pyynnöt toimitetaan osoitteeseen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi. Pyynnöstä tulee ilmetä toimituksellinen tarkoitus ja että pyytäjä edustaa ko. tiedotusvälinettä. Tiedot luovutetaan julkaistaviksi turvapostin välityksellä 20.11. aamupäivän aikana.

Ylioppilastutkintolautakunta julkaisee 14.11. verkkosivuillaan lehdistötiedotteen, jossa kerrotaan syksyn 2019 tutkinnon perustietoja.

Syksyn 2019 ylioppilastutkinnon alustavia tilastoja julkaistaan lautakunnan verkkosivuilla Tilastot-osiossa 14.11. aamupäivällä ja päivitettynä 20.11.

Syksyn 2019 ylioppilastutkinnon tiedot vertailulukujen laskemista varten julkaistaan 20.11. klo 12. Näistä on laskettavissa oppilaitoskohtaisia lukuja. Ohjeet tutkinnon tietojen lataamiseen löytyvät Tilastot-osiosta.