Tiedote kevään 2020 kokelaille

Ylioppilastutkintolautakunnan tiedote ”Hyvä kevään 2020 ylioppilaskokelas” on nähtävänä lautakunnan verkkosivuilla (www.ylioppilastutkinto.fi > Ylioppilastutkinto > Tietoa kokelaille).