Syksyn 2019 ylioppilastutkinnon tulokset

Lehdistötiedote, Helsinki 14.11.2019, julkaisuvapaa heti

Ylioppilastutkintolautakunta on toimittanut syksyn 2019 ylioppilastutkinnon tulokset lukioille torstaina 14.11. klo 9.00 lautakunnan sähköisen tutkintopalvelun kautta. Myös syksyn 2019 pisterajat on julkaistu lautakunnan verkkosivuilla.

Lukio voi ilmoittaa tulokset kokelaille heti. Jokainen kokelas saa tietää omat tuloksensa omasta lukiostaan lukion ilmoittamasta ajankohdasta alkaen. Kokelaat ovat ensisijaisesti yhteydessä omaan lukioonsa, jos heillä on kysyttävää tuloksista.

Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelussa perjantaina 15.11.2019 klo 9.00 alkaen. Alustavan arvostelun suorittaneet opettajat ja rehtorit näkevät suoritukset lautakunnan arvostelupalvelussa samasta ajankohdasta alkaen. 

"Kokelaat pääsevät nyt ensimmäistä kertaa näkemään omat suorituksensa. Tämä parantaa merkittävästi kokelaiden oikeusturvaa.", toteaa pääsihteeri Tiina Tähkä. Kokelas tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja voi tehdä perustellun oikaisuvaatimuksen 14 vuorokauden kuluessa. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen löytyvät lautakunnan verkkosivuilta.

Lisätietoja tutkintotulosten ja koesuoritusten katsomisesta on lautakunnan verkkosivuilla kohdassa Ylioppilastutkinto > Tulokset ja koesuoritukset.

Julkaisemisen yhteydessä tulokset luovutetaan myös korkeakoulujen yhteisvalinnan käyttöön.

Syksyn 2019 ylioppilastutkinnon alustavia tilastoja julkaistaan lautakunnan verkkosivuilla Tilastot-osiossa torstaina 14.11. aamupäivällä ja päivitettynä keskiviikkona 20.11.

Syksyllä 2019 ylioppilaaksi valmistuu noin 3010 henkilöä. Uusista ylioppilaista noin 220 on suorittanut tutkintonsa kokeet jo aiemmin, mutta saanut opintonsa valmiiksi vasta syksyn 2019 aikana. Noin 790 henkilöä on suorittanut tutkinnon kokeet hyväksytysti, mutta ei ole vielä saanut opintojaan valmiiksi. Kaiken kaikkiaan 3580 henkilöä on suorittanut tutkintoonsa kuuluvat pakolliset kokeet hyväksytysti syksyllä 2019.

Kokelas valmistuu ylioppilaaksi, kun hän on suorittanut ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet sekä lukiokoulutuksen oppimäärän tai laissa määritellyn muun tutkinnon tai koulutuksen. Syksyllä 2019 voimaan tulleen uuden ylioppilastutkintolain mukaan tutkintoon on mahdollista lisätä uusia ylimääräisiä kokeita opintojen ollessa kesken, vaikka tutkinnon pakolliset kokeet olisi jo suoritettu hyväksytysti.

Vanhan lain mukaan tutkintoon ei voinut lisätä kokeita sen jälkeen, kun kaikki pakolliset kokeet oli suoritettu hyväksytysti. Ylioppilastutkintolautakunnan tilastojen tutkinnot toistaiseksi lasketaan siitä hetkestä, kun pakolliset kokeet on suoritettu. Täten syksyn tutkintoja käsittelevien taulukoiden kokonaissumma tulee olemaan yllä mainittu noin 3580 henkilöä, mikä on verrattavissa aiempien tutkintokertojen vastaaviin lukuihin. Tilastotaulukkoja tullaan myöhemmin täydentämään uutta lainsäädäntöä paremmin vastaavilla taulukoilla.

Syksyn ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautui kaikkiaan 39 505 kokelasta. Luvussa ovat mukana sekä tutkinnon eri vaiheissa olevat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan. Ilmoittautumisia eri tutkintoaineisiin ja oppimääriin oli yhteensä noin 77 600. Syksyn ylioppilaiden tutkintomenestystä voidaan kuvata usealla eri tavalla.

Yhden ylioppilaan tutkinnon kokonaistulosta voidaan kuvata arvosanapisteiden avulla. Kokelaille lasketaan pisteet tutkinnon arvosanojen perusteella: laudatur (7), eximia cum laude approbatur (6), magna cum laude approbatur (5), cum laude approbatur (4), lubenter approbatur (3), approbatur (2) ja improbatur (0). Esimerkiksi arvosanapistemäärän 20 voi saavuttaa viidellä cum laude approbaturilla tai neljällä magna cum laude approbaturilla.

Arvosanapisteiden summa ilmentää monipuolista ja korkeatasoista osaamista, jossa laudaturien lisäksi arvostetaan myös muita arvosanoja. Syksyn 2019 paras arvosanapistemäärä on 68, jonka sai yksi henkilö.

Suoritettujen laudaturien määrä puolestaan ilmaisee huippuosaamista tietyissä tutkintoaineissa. Kun tutkinto on mahdollista hajauttaa kolmelle tutkintokerralle, on siihen teoriassa mahdollista sisällyttää äidinkieli, toinen kotimainen kieli, matematiikka, kuusi reaaliainetta, kolme pitkää kieltä sekä lyhyitä kieliä. Tutkinnon jälkeen suoritettuja kokeita ei lasketa mukaan. Syksyn 2019 ylioppilaista 5 henkilöä sai vähintään 7 laudaturia.

Lautakunta luovuttaa tiedotusvälineille keskiviikkona 20.11. niiden ylioppilaiden nimet, jotka eivät ole kieltäneet nimensä julkaisua. Myös lukiolla on oikeus antaa ylioppilaiden nimet julkaistaviksi sen jälkeen, kun lautakunta on lähettänyt lukiolle tutkinnon tulostiedot ja tietojen oikeellisuus on varmistettu. Jos lukio on esittänyt lautakunnalle tarkistuspyyntöjä tai hakemuksia tutkintotulosten saapumisen jälkeen, on odotettava, että lautakunta on käsitellyt ne, ennen kuin nimet saadaan julkaista. Oikeus nimien luovuttamiseen julkaistavaksi perustuu lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017, 15 §). Jos kokelas ei halua nimeään julkaistavan, hänen tulee pyytää hyvissä ajoin kirjallisesti sekä lukiota että lautakuntaa poistamaan nimensä julkaistavaksi tarkoitetusta nimilistasta.

Syksyn 2019 ylioppilastutkinnon tiedot vertailulukujen laskemista varten julkaistaan keskiviikkona 20.11. klo 12. Näistä on laskettavissa oppilaitoskohtaisia lukuja. Ohjeet tutkinnon tietojen lataamiseen löytyvät Tilastot-osiosta.

Ylioppilastutkintolautakunta toivottaa onnea ja menestystä syksyn tuoreille ylioppilaille!

 

LIITTEET JA LISÄTIEDOT

  • Syksyn 2019 pisterajat
  • Ylioppilastutkinnon tilastot
  • Tiedot vertailulukujen laskemista varten
  • Tiedotusvälineiden nimilistapyynnöt: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi
  • Haastattelut: pääsihteeri Tiina Tähkä, puh. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi
  • Ruotsinkieliset haastattelut: erityisasiantuntija Robin Lundell, puh. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi
  • Tilastot ja tiedot parhaista tutkinnoista: aktuaari Alex Hellsten, puh. 0295 338 225, alex.hellsten@ylioppilastutkinto.fi

 

YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA

Ylioppilastutkintolautakunta vastaa ylioppilastutkinnon johtamisesta ja järjestämisestä. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää ylioppilastutkintolautakunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tällä hetkellä lautakunnassa on 25 jäsentä ja n. 350 apujäsentä. Ylioppilastutkinnon hallinnosta ja teknisestä toimeenpanosta vastaa Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia, joka toimii Opetushallituksen erillisyksikkönä. Kansliassa työskentelee n. 25 virkamiestä.

 

Lehdistötiedote PDF-muodossa