Ylioppilastutkinnon kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelma 2019–2022

Uuden ylioppilastutkintolain mukaan Ylioppilastutkintolautakunta laatii esityksen nelivuotiseksi ylioppilastutkinnon kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelmaksi, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy. Kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelman avulla opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa Ylioppilastutkintolautakuntaa tutkinnon kehittämisen ja toimeenpanon tavoitteissa, keskeisissä toimenpiteissä ja mittareissa.

Ylioppilastutkinnon toimintaympäristöä muuttavat vuosina 2019–2022 lukiolain muutokset, lukion opetussuunnitelman muutokset sekä ylioppilastutkintoon liittyvän lainsäädännön muutokset. Nämä muutokset toimeenpannaan lautakunnan toiminnassa, kuten kokeiden laatimisessa ja tietojärjestelmien kehittämisessä. Lautakunta myös ohjaa ja tukee muutosten toimeenpanoa oppilaitoksissa yhteistyössä koulutuksen järjestäjien, rehtoreiden, opettajien ja muun henkilöstön kanssa.

Kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelman valmistelun tukena on toiminut Ylioppilastutkinnon kehittämisen seurantaryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Ylioppilastutkintolautakunnan puheenjohtaja Jari Lavonen.

Ylioppilastutkinnon kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelma 2019–2022 (pdf)