Kysely langattomista kokeista lukioille

Ylioppilastutkintolautakunta on aloittanut selvitystyön, jossa tutkitaan lukioiden halukkuutta ja mahdollisuuksia järjestää ylioppilastutkinnon kokeita langattomassa verkossa ja mahdollisuuksia helpottaa ylioppilastutkinnon kokeiden järjestämistä langattomasti.

Lautakunta haluaa selvittää muun muassa, miten lukioissa hyödynnetään langattomia verkkoja kurssikokeiden tekemisessä, mitä ongelmia langattomien kokeiden järjestämiseen liittyy, miten lukioissa kertynyttä tietotaitoa voisi hyödyntää langattoman ylioppilastutkinnon järjestämisessä ja mikä on lukioiden halukkuus järjestää ylioppilastutkinto langattomasti.

Langattomia kokeita koskeva kysely on lähetetty kaikille lukioiden rehtoreille. Vastausaikaa on 10.1.2020 asti.

Kysely on kaksivaiheinen. Ensimmäiseen vaiheeseen vastaamiseen kannattaa varata aikaa noin 15 minuuttia. Toisessa vaiheessa on mahdollista kommentoida yksityiskohtaisemmin lautakunnan nykyisiä langattoman tutkintoverkon määräyksiä. 

Ylioppilastutkintolautakunta kerää pilottiryhmän lukioista, jotka olisivat kiinnostuneita järjestämään ylioppilastutkinnon kokeita langattomasti. Pilottiryhmä valitaan niistä lukioista, jotka ovat vastanneet kyselyn toiseen vaiheeseen ja ilmaisseet olevansa kiinnostuneita osallistumaan pilottiin. Myös muut kiinnostuneet tahot voivat kommentoida ylioppilastutkinnon langattomia tutkintoverkkoja koskevia määräyksiä ja järjestelyjä vastaamalla kyselyyn.

Lisätietoja selvityksestä sekä linkki ensimmäisen vaiheen kyselyyn löytyvät osoitteesta https://www.ylioppilastutkinto.fi/wlan. Toisen vaiheen kysely julkistetaan myöhemmin joulukuussa ja lähetetään linkkinä jo vastanneille.


Voimassa olevat langattoman tutkinnon järjestelyjä koskevat määräykset (pdf)  

Lisätietoja:

Joni Lehtola
joni.lehtola@ylioppilastutkinto.fi
p. 0295 338 213