Pitkän matematiikan ja pitkän espanjan arvostelussa muutoksia

Pitkän matematiikan ja pitkän espanjan syksyn 2019 kokeen arvostelua on korjattu Ylioppilastutkintolautakunnan itseoikaisuna. Itseoikaisulla tarkoitetaan viranomaisen menettelyä, jolla aiemmin tehtyä päätöstä korjataan ilman hakijan erillistä pyyntöä. Lisäksi muita korjauksia on tehty kokelaiden tekemien oikaisuvaatimusten ja lukion tekemien tarkistuspyyntöjen perusteella. 

Lautakunta on tiedottanut sähköpostitse niitä lukioita, joiden kokelaita piste- ja arvosanamuutokset koskevat. Kokelaat saavat tiedon mahdollisista muutoksista omasta lukiostaan. Kokelaat näkevät päivitetyt tietonsa myös Oma Opintopolku -palvelusta. 

Ylioppilastutkintolautakunta pahoittelee tapahtunutta virhettä ja lukioille ja kokelaille aiheutuvaa ylimääräistä työtä. Lautakunta seuraa jatkuvasti sensoroinnin laatua ja kehittää laadunvarmistusprosessia. Lopullisen arvostelun yhdenmukaisuutta kehitetään sekä koko lautakunnan että kunkin ainejaoksen tasolla. Mahdollisuus oman koesuorituksen tarkastelemiseen ja oikaisuvaatimusprosessi ovat tärkeä osa kokelaiden oikeusturvaa.

Matematiikan pitkän oppimäärän koe

Kokeen jälkeen tehtyjen oikaisuvaatimusten käsittelyssä, tilastollisessa analyysissa ja pistotarkistuksissa heräsi epäily yhden sensorin systemaattisesta arvosteluvirheestä yhdessä tehtävässä ja mahdollisista epätarkkuuksista muissa tehtävissä. Valitettavasti nämä ongelmat eivät ilmenneet lopullisen arvostelun aikana tehdyssä laadunvarmistuksessa, vaan kokelaille päätyi virheellisiä tuloksia. Tämän johdosta Ylioppilastutkintolautakunta päätti tehdä itseoikaisun kaikkien kyseisen sensorin arvostelemien koesuoritusten arvosteluun, jotta kaikki kyseessä olevat kokelaat saavat asianmukaiset pisteet arvosteluperusteiden mukaisesti. Itseoikaisu tehtiin siten, että yhdenkään kokelaan kokonaispistemäärä tai arvosana eivät laske. 

Kaksi sensoria arvosteli uudelleen 251 kokelaan pitkän matematiikan koesuoritukset. Kokonaispistemäärä nousi 131 kokelaalla ja arvosana nousi 45 kokelaalla. Lisäksi yksi kokelas sai tutkintonsa valmiiksi. Korjaus olisi laskenut kokonaispistemäärää 87 kokelaalla, mutta he ovat saaneet vastaavan määrän teknisiä hyvityspisteitä, jolloin kokonaispistemäärä pysyy samana. Koesuorituksesta voi tarkastella arvosteluperusteiden mukaisia pisteitä tehtäväkohtaisesti.

Espanjan pitkän oppimäärän koe

Espanjan pitkän oppimäärän kokeessa monivalintatehtävässä 5.2 hyväksyttiin itseoikaisuna oikeiksi vastauksiksi kaikki tehtävässä olleet kolme vaihtoehtoa. Tämän muutoksen johdosta kahdeksan kokelaan espanjan kokeen kokonaispistemäärä nousee 3 pisteellä. Yhden kokelaan arvosana nousee.

Tehtävänlaadinnassa tapahtunut virhe ilmeni valitettavasti vasta oikaisuvaatimuksen käsittelyssä. Monivalintatehtävien arvosteluperusteet ovat sensorikokouksen hyväksymiä. Arvosteluperusteet on päätetty käytettävissä olleen tilastollisen ja sisällöllisen analyysin perusteella. Oikaisumenettelyssä havaitun virheen korjaaminen olisi koskenut vain yhtä kokelasta, mutta itseoikaisussa kaikki kokelaat saavat asianmukaiset pisteet muutettujen arvosteluperusteiden mukaisesti.

Toimintaohjeet kokelaille, joita muutokset koskevat

Kokelaiden tulee seurata ensisijaisesti oman lukionsa sähköistä viestintää. Kokelaat voivat myös itse katsoa tietonsa Oma Opintopolku -palvelusta. Kirjautuminen vaatii pankkitunnuksen, mobiilivarmenteen tai sähköisen henkilökortin.Ylioppilastutkintolautakunta ei anna kokelaskohtaisia piste- ja arvosanatietoja puhelimitse.

Jos kokelas on ilmoittautunut kevään 2020 ylioppilastutkintoon ja haluaa mitätöidä ilmoittautumisensa tai tehdä muutoksia ilmoittautumistietoihinsa, hänen tulee olla yhteydessä oman lukionsa rehtoriin.

Jos kokelaiden saamissa todistuksissa on virheitä, virheellisten todistusten tilalle annetaan maksutta uusi todistus. Todistus toimitetaan lukioon. 

Myös itseoikaisuna korjatusta arvostelusta voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla on ollut tilaisuus saada tieto muuttuneesta arvostelusta. Kokelaan tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajan tulee tässä tapauksessa ottaa yhteyttä lautakuntaan (lautakunta@ylioppilastutkinto.fi). 

Tieto muuttuneesta arvosanasta tai kokonaispistemäärästä on suomalaisten korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten käytössä. Jos kokelas on hakenut opiskelupaikkaa, jossa tulokset otetaan huomioon ja jonka hakuaika on jo mennyt umpeen, hänen tulee olla yhteydessä oppilaitokseen ja varmistaa, miten tilanteessa tulee toimia.


Lisätietoja:

- Koesuoritukset nähtävillä Oma Opintopolku -palvelussa
- Kokelaiden yhteydenotot: oma lukio
- Mediayhteydenotot: pääsihteeri Tiina Tähkä, puhelin 0295 338 201