Mahdollisia suorituskykyongelmia palvelimissa

Keskenään erilaiset palvelimet voivat aiheuttaa suorituskykyongelmia.

Ylioppilastutkintolautakunta on testeissään havainnut, että koetilan palvelimen kyky selviytyä kuormasta voi laskea merkittävästi, mikäli palvelin ja varapalvelin eivät ole nopeudeltaan ja suorituskyvyltään samanlaiset.

Lautakunta suosittelee lukioita tekemään kuormitustestin tutkintokäytössä oleville palvelimille jo hyvissä ajoin erityisesti tapauksissa, joissa

- virtuaalista palvelinta käytettäessä koetilan palvelin ja varapalvelin eivät ole malliltaan tai nopeudeltaan samanlaiset
- virtuaalista palvelinta käytettäessä koetilan palvelimessa ja varapalvelimessa on käytössä erilainen pysyväismuisti, erityisesti jos toisessa palvelimessa on käytössä SSD-levy ja toisessa perinteinen kovalevy.

Asia kävi ilmi virtuaalipalvelinta käytettäessä koneilla, jotka olivat nopeudeltaan ja suorituskyvyltään muuten samanlaiset, mutta toisessa oli käytössä SSD-levy ja toisessa perinteinen kovalevy. Sama ongelma esiintyy tapauksissa, joissa varapalvelimena käytetään hitaampaa konetta kuin mitä palvelin on. Tikuilta käynnistettävillä palvelimilla ongelman esiintymistä pidetään epätodennäköisenä.

Ongelma paljastuu kuormitustestissa, kun sitä ajetaan kyllin pitkään, vähintään tunnin. Ongelmallisilla laitteistoilla kuormitustesti voi näyttää aluksi varsin hyvältä mutta huonontua nopeasti parinkymmenen minuutin jälkeen.

Mikäli syksyn tutkinnon kuormitustesti sujui ongelmitta eikä Naksun asetuksissa tai palvelimissa ole muutoksia, esimerkiksi uutta konetta jommankumman palvelinkoneen tilalla, ei suorituskyvyssä oleteta tapahtuneen oleellista muutosta, jos kevään kokelasmäärä on sama kuin syksyllä. Kaikki uudet virtuaalipalvelimet on suositeltavaa testata hyvissä ajoin. Vanhoillakaan palvelimilla kuormitustestausta tutkintoa varten ei kuitenkaan voi jättää tekemättä.

Kuormitustestauksen voi tehdä uusimmalla Abitti-tikulla (ABITTI2003R) ja palvelimella (SERVER2003K) sekä mex-suorituskykytestikokeella. Palvelintestiä varten ei tarvitse rakentaa koko tutkintoverkkoa. Oleellista on, että 1Gbps reitittimeen on kytketty sekä palvelin että varapalvelin ja tarvittava määrä kokelaskoneita (50 kokelasta/kytketty kone).

Lisätietoja kuormitustestauksesta

Lisätietoja joni.lehtola@ylioppilastutkinto.fi