Kevään ylioppilastutkinto alkaa

Lehdistötiedote, Helsinki 5.3.2020, julkaisuvapaa heti.

Kevään 2020 ylioppilastutkinto käynnistyy tiistaina 10. maaliskuuta äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeella sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeilla. Kevään tutkinnon päättävät reaaliaineiden toisen koepäivän kokeet torstaina 26. maaliskuuta.


Tutkintoon on ilmoittautunut kaikkiaan noin 43 000 kokelasta, mikä on noin 3 000 enemmän kuin keväällä 2019. Kaikkiaan tehdään yli 134 000 koesuoritusta eri aineissa. Luvussa ovat mukana sekä tutkintoa suorittavat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan. Ylioppilastutkinnon kokeita järjestetään noin 400:ssa lukiossa ja niiden eri toimipisteissä.


Uuden ylioppilastutkintolain voimaantulon myötä uusimismahdollisuuksia on nyt aiempaa enemmän. Kaikkien kokelaiden on mahdollista uusia hyväksyttyjä kokeitaan rajoituksetta. Kokelaat, joilla tutkinnon suorittaminen on kesken, voivat uusia hylätyn kokeen kolme kertaa hylätyn arvosanan saamista välittömästi seuraavina kolmena tutkintokertana.


Keväällä 2020 uusimisia on noin 17 % ilmoittautumisista, kun edellisinä keväinä uusimisia on ollut noin 12–14 %. Eniten uusitaan hylättyä arvosanaa ja toiseksi eniten C-arvosanaa. “Uusimisten määrään vaikuttaa lakimuutosten lisäksi korkeakoulujen opiskelijavalintojen muuttuminen. Ylioppilaskokeen arvosana on hyödynnettävissä kaikkien hakukohteiden todistusvalinnassa, toisin kuin kertakäyttöiset valintakoetulokset”, toteaa pääsihteeri Tiina Tähkä.


Lautakunta seuraa koronavirustilannetta ja tekee yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa valtioneuvoston ja ministeriöiden linjausten pohjalta. Opetustoimea on ohjeistettu noudattamaan terveysviranomaisten ohjeita. Mahdollisissa tartuntavaara- ja karanteenitilanteissa toimitaan terveysviranomaisten ohjeiden mukaan. Lainsäädäntö, määräykset ja käytännöt antavat koronavirukseen liittyvien tilanteiden ratkaisemiseen useita toimintamahdollisuuksia. Näitä ovat ensisijaisesti ilmoittautumisen mitätöinti ja uusimismahdollisuuksien hyödyntäminen. Lautakunta tiedottaa koronaviruksen leviämiseen varautumisesta erillisellä päivittyvällä verkkosivulla.


Ylioppilastutkinnon kokeet suoritetaan kannettavilla tietokoneilla. Kone voi olla joko kokelaan oma, lainattu tai lukion. Koetilanteessa kone käynnistetään USB-muistilta. USB-muistilla oleva käyttöjärjestelmä korvaa koneen oman käyttöjärjestelmän kokeen ajaksi. Koneen oma käyttöjärjestelmä ja kovalevy säilyvät muuttumattomina kokeen aikana. Kokeen aikana kokelaiden koneet ovat kytkettynä koetilan paikallisen tutkintoverkon kautta koetilan palvelimeen. Tutkintoverkosta ei ole yhteyttä koetilan ulkopuolisiin verkkoihin. Kokelaan vastaukset tallentuvat jatkuvasti automaattisesti sekä koetilan palvelimelle että varapalvelimelle. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kokelaalle voidaan esimerkiksi vaihtaa varakone, jotta kokelas voi jatkaa koetta siitä mihin jäi. Lautakunnan puhelinpäivystys neuvoo lukioita kaikissa kokeen järjestämiseen liittyvissä tilanteissa.


Lukiot ovat valmistautuneet tutkintopäiviin ja koetilanteen järjestelyihin muun muassa käyttämällä Abitti-koejärjestelmää, joka julkaistiin keväällä 2015. Abitilla tehdään nykyään yli miljoona koetta vuodessa, kun ylioppilastutkinnossa koesuorituksia on vuosittain noin 200 000.

Kuva: Abitti-koejärjestelmällä arvosteltujen koevastausten lukumäärä vuosittain. Vuoden 2020 luku sisältää kokeet 3.3.2020 asti.

Arvostellut Abitti-vastaukset vuosina 2015-2020:

  • Vuonna 2015: 68 019 kpl
  • Vuonna 2016: 290 720 kpl
  • Vuonna 2017: 783 888 kpl
  • Vuonna 2018: 1 468 548 kpl
  • Vuonna 2019: 1 741 482 kpl
  • Vuonna 2020: 384 876 kpl (3.3.2020 asti)

Liitteet ja lisätiedot

Kevään koepäivät

Kevään 2019 ja 2020 ylioppilastutkintoon ilmoittautuneiden määrät kokeittain (pdf)

Digitaalinen ylioppilastutkinto

 

  • Haastattelut: pääsihteeri Tiina Tähkä, puh. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi
  • Ruotsinkieliset haastattelut: erityisasiantuntija Robin Lundell, puh. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi
  • Tilastot: aktuaari Alex Hellsten, puh. 0295 338 225, alex.hellsten@ylioppilastutkinto.fi

 

Lehdistötiedote PDF-muodossa.