Äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeen koepäivä

Kevään 2020 ylioppilastutkinto alkoi tänään suomen ja ruotsin äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeilla. Lisäksi kirjoitettiin suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeet. Yhteensä 30 923 kokelasta oli ilmoittautunut päivän kokeisiin. Tutkinto järjestetään noin 400 lukion eri toimipisteissä ja näiden useissa tutkintoverkoissa.  

Muutamassa lukiossa oli kokeen alkuvaiheessa puolesta tunnista tuntiin kestäneitä viivästyksiä tutkintoverkon ja koetilan palvelimien ongelmien takia.

Koejärjestelmässä kokelaan vastauksia ja tiedostoja varmuuskopioidaan koko ajan. Varmuuskopioille varattua tilaa on rajoitettu, jotta kaikkien kokelaiden vastaukset saadaan turvattua. Ruotsinkielisessä lukutaidon kokeessa yhden tausta-aineistoa sisältäneen pdf-tiedoston asetukset olivat sellaiset, että kokelas saattoi helposti ladata sen koneensa työpöydälle sen sijaan että olisi avannut sen suoraan. Tiedoston lataaminen saattoi täyttää varmuuskopiointiin varatun tilan ja siten estää kokelasta jatkamasta koetta. Lautakunta neuvoi puhelimitse niitä lukioita, jotka soittivat lautakunnan tukeen. Ongelman selvittämiseen kulunut aika hyvitettiin kokelaille. Suurimmassa osassa tapauksista oli kyse muutaman minuutin viivästyksistä. Lautakunta lähetti asiasta myös sähköpostia kaikkiin ruotsinkielisiin lukioihin. Tiedotteessa pyydettiin lukioita ottamaan yhteyttä lautakuntaan, jos ongelmasta aiheutuisi kokeen aikana pitempiä häiriötä. Ainakin yhdessä lukiossa ongelmatilanne pitkittyi.  

Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi. Lautakunta haluaa tiedon ongelmista myös, jotta voidaan arvioida niiden laajuutta ja miettiä ratkaisuja ja keinoja vastaavanlaisten tilanteiden ehkäisemiseksi.

Lautakunta pahoittelee tilannetta ja kiittää lukioita hyvästä yhteistyöstä.

 

Mediayhteys: Tiina Tähkä, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi