Vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeet

Kevään 2020 ylioppilastutkinto jatkui tänään vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeilla. Kokeisiin on ilmoittautunut yhteensä 3528 kokelasta.

Päivän kokeet ovat sujuneet rauhallisesti. Lautakunnan tekniseen tukeen on tullut vain vähän yhteydenottoja. Muutamassa lukiossa oli kokeen alussa 10-20 minuutin viivästyksiä.

Lautakunta kiittää lukioita hyvästä yhteistyöstä ylioppilastutkinnon järjestämisessä.