Tiedot koronaviruksen leviämiseen varautumisesta päivitetty

Lautakunta on päivittänyt tiedotussivua koronaviruksen leviämiseen varautumisesta 15.3.2020 klo 16.20. Erilliselle sivulle on koottu tiedot kokelaan vaihtoehdoista, jos kokelas ei pääse tilanteen johdosta osallistumaan kokeeseen. Sivulla neuvotaan myös tarkemmin, miten haetaan ilmoittautumisen mitätöintiä ja ilmoittautumistietojen muuttamista vallitsevassa tilanteessa.

Lukioille on lähetetty asiasta myös tieto sähköpostitse.

 

Linkki sivulle: https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen

Linkki kokelaiden toimintaohjeisiin: https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirus-hakemukset